Demografia

Počet obyvateľov mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Počet obyvateľov 4217 4210 4192 4195 4195 4107 4133 4110 4089 4071
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Počet obyvateľov
4018
3978
3960
3931
3903
3882
3861
3818
 
 

Zmeny

Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prihlásení na trvalý pobyt 38 49 65 47 53 52 72 55 48 50
Odhlásení z trvalého pobytu 60 52 69 67 65 52 57 52 40 43
Narodenie 30 39 34 34 56 41 37 34 18 23
Úmrtie 46 78 61 58 67 59 54 50 62 49
Rok
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Prihlásení na trvalý pobyt
55
43
38
53
41
60
51
34
 
 
Odhlásení z trvalého pobytu
50
61
54
62
60
58
54
62
 
 
Narodenie
32
33
36
35
31
36
34
34
 
 
Úmrtie
61
55
37
55
43
59
40
50