Kronika

Elektronická verzia kroniky mesta. Je zverejňovaná postupne po jednotlivých ročníkoch, tak ako je dokončená. Je voľne prístupná na stiahnutie vo formáte PDF komukoľvek, zo zonamu súborov nižšie.

Elektronickú verziu kroniky mesta Tisovec pre Vás pripravuje:

  • Miroslava Kojnoková, kronikárka mesta

Kronika 2008

Kronika_2008

Kronika 2009

kronika_2009