Pozvánka

Urbariálna spoločnosť v Tisovci, pozemkové spoločenstvo

Pozvánka

na riadne valné zhromaždenie spoločnosti

Výbor

Urbariálnej spoločnosti v Tisovci, pozemkové spoločenstvo

v zmysle článku 8. Stanov spoločenstva a § 18 zák.

č. 181/95 Zb. zákonov SR

zvoláva

RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE

ktoré sa uskutoční dňa 27.4.2013 v kinosále Mestského kultúrneho strediska

v Tisovci s nasledovným programom:

1, Prezentácia 9,00-9,30

2, Otvorenie o 9,30 , schválenie rokovacieho poriadku. Programu VZ

3, Voľba: Mandátovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice, návrhovej komisie

4, Voľba predsedajúceho VZ

5, Správa Mandátovej komisie

6, Účtovná závierka spoločnosti za rok 2012. Správa o hospodárení

7, Výročná správa spoločnosti od posledného konania VZ

8, Správa Dozornej rady spoločnosti od posledného konania VZ, vrátane odporúčaní

9, Schválenie Ročnej účtovnej závierky za rok 2012, návrhu na rozdelenie zisku a 

výročnej správy .

10, Hospodársky plán na rok 2013, hlavné úlohy r.2013/14

11, Návrh, schválenie doplnku stanov spoločnosti

12,Doplňujúce voľby členov výboru spoločnosti

11, Návrh na uznesenie, schválenie uznesenia

12, Záver

Pozvánku je potrebné priniesť na VZ. Náklady spojené s účasťou na VZ si každý účastník hradí sám. Návrhy, podnety týkajúce sa závažných problémov je možné zaslať písomne na adresu Urbarilánej spoločnosti Tisovec, pozemkové spoločenstvo. Pokiaľ sa z vážnych dôvodov nemôžete zúčastniť VZ. Môžete poveriť splnomocniť inú osobu, ktorá Vás bude zastupovať na rokovaní VZ.

Elektronická pošta: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript. , WEB str.:www.urbartisovec.sk

Vladimír Pašiak Oľga Belušiaková

predseda podpredsedníčka

Urbariálna spoločnosť v Tisovci, pozemkové spoločenstvo

Tisovec: 7. 4. 2013

Dátum vloženia: 12. 4. 2013 8:00
Dátum poslednej aktualizácie: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu