Zo života ZUŠ.

Zo života ZUŠ. 1

Leto je v plnom prúde, dovolenkový a prázdninový oddych sa preklopil do druhej polovice a k tejto príjemnej atmosfére chcem prispieť kratučkou bilanciou aktivít Základnej umeleckej školy v Tisovci

, ktoré sa uskutočnili v 2. polroku školského roka 2022/2023.

Odštartovali sme ich Jarným koncertom, ktorý sa konal 23. marca v spoločenskej sále MsKS. V koncerte účinkovali žiaci hudobného a tanečného odboru a darilo sa im výborne. Ďakujem triednym pedagógom za jeho vzornú prípravu.

28. marca sa predstavili v obradnej sieni mesta Tisovec pedagógovia našej školy v obľúbenom Koncerte pedagógov. Na koncerte odzneli už tradične rôzne hudobné žánre v rôznych hudobných zoskupeniach. Chcem sa všetkým pedagógom poďakovať za svedomitú prípravu a krásne umelecké výkony.

V máji naša škola organizovala pre všetky matky koncert, ktorý sa uskutočnil 18. mája taktiež v obradnej sieni mesta Tisovec. V koncerte sa prezentovali žiaci hudobného a tanečného odboru, ktorých doplnili žiaci výtvarného odboru so svojimi umeleckými výtvormi. Tie vznikli pod dohľadom triednej učiteľky Ivany Szőkeovej.

Práve ona opísala našu ďalšiu júnovú aktivitu v nasledujúcom príspevku: „Dňa 1. júna sme v rámci MDD zorganizovali "Deň otvorených dverí" ZUŠ. Pre deti a mládež nášho mesta sme pripravili tvorivé dielne vo všetkých troch odboroch: hudobnom, tanečnom a výtvarnom. Hudobné a tanečné aktivity boli situované do exteriéru školského klubu ZŠ a priestorov našej ZUŠ. Vo výtvarnom odbore, ktorý vediem ako triedna učiteľka, som pripravila tvorivé výtvarné aktivity v učebni výtvarného odboru. Deti mali možnosť hravou formou spracovať rôzne skupinové, ale aj individuálne výtvarné práce. Hlavná myšlienka prác bola založená na tvorivej kompozícii hry PÍSMENIEK ABECEDY a  maľovania OBRÁZKOV zvieratiek, postáv, fantastických bytostí a rôznych predmetov. Pomocou ich kreatívneho skladania, zoskupovania a farebného riešenia vytvárali veľmi nápadité, vtipné a originálne výtvarné práce. Deti mali možnosť voľne, podľa vlastného výberu kresliarskych techník a farieb naplno využiť svoju vlastnú fantáziu a kreativitu. Celú ich tvorivú činnosť sprevádzala veľmi príjemná a uvoľnená atmosféra. Myslím si, že na základe ich reakcií, aktivity a chuti výtvarnej realizácie vlastných predstáv môžem skonštatovať, že to bol veľmi príjemne strávený deň. Deň, ktorý bol venovaný práve im, DEŤOM. Verím, že aj v ďalších nasledujúcich rokoch budeme pokračovať v realizácii tohto pekného podujatia.“

Ja len pre informáciu dodám, že hudobné a tanečné aktivity pre deti boli zrealizované na nasledovných stanovištiach: poznávanie hudobných nástrojov, hra na PET fľaše, hra obľúbených rytmických hier a pesničiek na farebné BOOMWHACKERS, spievanie ľudovej piesne a nácvik choreografie tanca – streetdance. Na parkovisku, pred vchodom školy, nám spríjemnila atmosféru školská kapela Black Roses a pár našich šikovných a odvážnych žiakov. Aktivity na hudobných stanovištiach zabezpečili nasledovní pedagógovia: Peter Kubíni, Vojtech Oláh, Hajnalka Vargová, Ľubomír Repák, Katarína Mikušová a Milan Matucha.

Ďalšia aktivita sa začala 8. júna, kedy k nám pricestovali členovia pražského tria Troiss, na čele s bývalým absolventom našej školy, gitaristom Jánom Žabkom, spolu so speváčkou, svojou manželkou Romanou a spoluhráčom na gitaru Jaroslavom. Podľa vopred dohodnutého scenára, ktorý sa rodil takmer celý rok za pomoci e-mailovej komunikácie, sme spoločne zorganizovali 9. júna výchovný koncert pre ZŠ, EGT a SOŠ na tému Jazz. V koncerte odzneli v podaní tria Troiss skvelé jazzové štandardy, ktoré vhodne dopĺňal sprievodný konferans o histórii a vývine jazzu v podaní riaditeľa školy Milana Matuchu. Pútavou formou sa nám podarilo priblížiť jazzovú hudbu mladým poslucháčom, ktorí to aj patrične ocenili mohutným záverečným potleskom.

Príjemný deň pokračoval večerným koncertným vystúpením tria Troiss, v ktorom okrem spomínaných štandardov odzneli aj ich vlastné piesne. Atmosféra bola vynikajúca, publikum bolo úžasné a podľa slov hudobníkov to určite nebolo z ich strany poslednýkrát. V mene všetkých zúčastnených sa chcem účinkujúcim poďakovať a už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie.

Tradičnou akciou našej školy je Rodinná pohoda. Jej jubilejný 20. ročník sa uskutočnil 15. júna v kinosále MsKS a niesol sa v duchu ľudovej hudby a ľudových tradícií. Ako sprievodné akcie sa uskutočnili v priestoroch základnej umeleckej školy workshopy výroby umeleckých predmetov a drevených ľudových nástrojov pod vedením lektorov Milana Katreniaka a Štefana Saba. Žiaci mali možnosť bližšie sa oboznámiť s výrobou drevených píšťaliek a umeleckých spomienkových predmetov z dreva.

V koncerte sa predstavilo úctyhodných 18 rodín, ktoré zodpovedne odohrali svoje nacvičené skladby. Na záver odznela spoločná skladba všetkých zúčastnených účinkujúcich Po nábreží koník beží, po ktorej prišiel zaslúžený búrlivý potlesk. Na záver riaditeľ školy Milan Matucha poďakoval zakladateľke tradície rodinných koncertov Ľubici Sabovej za vznik myšlienky a aktívnu spoluprácu pri všetkých ročníkoch. Po koncerte bolo pre všetkých účinkujúcich pripravené malé občerstvenie v priestoroch hudobného salónika MsKS, ktoré spolu s neutíchajúcou konverzáciou účinkujúcich uzavrelo túto krásnu akciu. Akciu finančne podporil BBSK.

Klasickou bodkou školského roka bývajú absolventské skúšky žiakov prvej a druhej časti základného štúdia, na ktoré sa zodpovedne pripravovali počas celého školského roka. Ich vyvrcholením je Absolventský koncert, ktorý sa konal dňa 22. júna v obradnej sieni mesta Tisovec. Na koncerte ukázali svoje zručnosti žiaci hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Pedagógom za ich svedomitú prácu poďakovala vo svojom príhovore zástupkyňa rodičov Ivana Pastýrová. Spoločné fotenie na školské tablo na nádvorí mestského úradu iba umocnilo jedinečnosť tejto vzácnej udalosti.

28. júna sme absolvovali výchovný koncert v tisovskej materskej škole, ktorý sa niesol v duchu hudobných hádaniek. Detičky hádali hlasy hudobných nástrojov, zvieratiek, melódie aj texty pesničiek a na záver sa aj veselo tancovalo. Touto cestou ďakujeme riaditeľke MŠ v Tisovci Júlii Hodoňovej za pozvanie a vytvorenie príjemnej, rodinnej atmosféry. Verím, že budeme úzko spolupracovať na podobných projektoch aj naďalej.

Hoci už 6. júla sa niesol vzduchom prázdninový oddych, my sme absolvovali ešte posledné vystúpenie, a to pre pacientov OLÚP na Prednej Hore. Pripravili sme si pre nich kvíz o umení pod názvom „Umenie v kocke“. Kvíz úsmevnou formou preveril vedomosti pacientov z hudobného, tanečného, výtvarného a literárno-dramatického umenia. V kvíze súperilo 5 trojčlenných družstiev v štyroch kategóriách. Všetci zúčastnení získali diplom s titulom Majster umenia, a tí najlepší aj sladkú odmenu. Atmosféra bola príjemná a na záver sme boli odmenení veľkým potleskom.

Za účasť na akcii sa chcem osobitne poďakovať Vojtechovi Oláhovi, Patrícii Cavarovej, žiakom hudobného odboru Lei Oláhovej, Anne Matuchovej, Radoslave Kručekovej, Milanovi Renému Matuchovi, žiakom tanečného odboru Konstancii Bohušovej a Viktórii Ertelovej. Vďaka patrí taktiež primátorovi mesta Tisovec Jánovi Vengrínovi, MBA za poskytnutie mestského auta.

Po bilancii aktivít našej školy je náležité poďakovanie. V prvom rade ďakujem pedagógom a zamestnancom školy za vzornú prípravu žiakov na vystúpenia a aktívnu pomoc pri organizovaní spomínaných akcií. Poďakovať sa patrí aj tým, bez ktorých by sa uvedené akcie nemohli uskutočniť. Za zapožičanie priestorov a pomoc pri organizovaní akcií školy ďakujeme Michalovi Stejskalovi a zamestnancom MsKS, primátorovi mesta Tisovec Jánovi Vengrínovi a zamestnancom mestského úradu, osobite Martinovi Hodoňovi. Za podporu a aktívnu pomoc pri organizovaní Rodinnej pohody sa chcem poďakovať Rade rodičov pod vedením predsedníčky Ing. Zuzany Sirotovej.

V závere musím konštatovať, že sme sa veru nenudili. Letný polčas je za nami a čaká nás ešte jeho druhá polovica. Preto chcem jedným dychom zaželať pedagógom krásny zvyšok leta, žiakom veľa dobrodružstiev, rodičom a našim sympatizantom príjemné pobyty doma aj v zahraničí v kruhu svojich najbližších a teším sa na stretnutie v novom školskom roku!

Milan Matucha, riaditeľ ZUŠ v Tisovci

FOTOGALÉRIA

Dátum vloženia: 7. 8. 2023 11:38
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 8. 2023 11:46
Autor: Správca Webu