Skončili sa dni plné zábavy a oddychu - skončili sa XXVIII. Dni mesta Tisovec

Skončili sa dni plné zábavy a oddychu - skončili sa XXVIII. Dni mesta Tisovec 1

Dni mesta Tisovec už tradične bývajú hlavným kultúrno-spoločenským podujatím, na ktorom sa stretávajú nielen občania nášho mesta, ale i rodáci, priatelia z družobných miest a obcí, či iní návštevníci, ktorí k nám chodia, lebo vedia, že v Tisovci je vždy pripravený bohatý a rôznorodý program.

A nebolo tomu inak ani v tomto roku.

            Už vo štvrtok 29. júna roztancovali priestranstvo pred základnou školou žiaci a učitelia vo svojej Letnej tanečnej show. Zapojili sa všetky triedy, nacvičili ľudové i moderné tance, ukázali krásu mažoretiek, predviedli sa i v gymnastických ukážkach. A naozaj početné publikom nešetrilo potleskom, ktorým odmenili všetkých účinkujúcich.

            V piatok 30. júna sa uskutočnil exhibično-spomienkový volejbalový zápas tisovských volejbalových legiend. Za jeho organizáciu veľké poďakovanie patrí Jankovi Leškovi. V tento deň sa konalo aj Slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci. Bol to večer obdivu i úcty k výnimočným ľuďom, ktorí naše mesto robia krajším a lepším.

Prvé boli odovzdané Ďakovné listy a vecné dary najlepším žiakom Základnej školy Dr. V. Clementisa v Tisovci, ktorí dosiahli vynikajúce výsledky v rôznych oblastiach. V tomto roku bola ocenená Štefánia Kožiaková za výborný prospech dosahovaný počas celých deviatich rokov štúdia, za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v literárnych a vedomostných súťažiach. Patrik Petróczy bol ocenený za výborný prospech dosahovaný počas celých deviatich rokov štúdia, za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v športových súťažiach.

Nasledovali Ceny primátora mesta, ktoré spolu s primátorom Jánom Vengrínom odovzdával aj Igor Kašper, poslanec NR SR. Tohtoročné ocenenia získali:

PaedDr. Božena Pardupová za dlhoročný odborný a pedagogický prínos vo vzdelávaní žiakov základných škôl, za príkladné vedenie Základnej školy Dr. V. Clementisa Tisovec počas jej pôsobenia vo funkcii riaditeľa a za aplikáciu inovačných metód do vyučovania.

Ing. Karol Kubíni za odbornú a efektívnu prácu pri obhospodarovaní lesov vo vlastníctve mesta Tisovec a odborné manažovanie prírodného bohatstva.

Firma Agrospol spol. s.r.o. za rozvoj a udržanie tradície pastierstva spojenej s chovom oviec a výrobu ekologicky certifikovaných bioproduktov z ovbčieho mlieka, za rozvoj regiónu a mesta Tisovec v agroturistike.

Dobrovoľný hasičský zbor za nezištnú pomoc pri živelných pohromách, za podieľanie sa na rôznych prevenčných činnostiach, za edukačnú činnosť a prácu s deťmi.

Tohtoročné Ceny mesta Tisovec boli udelené až dvom laureátom pri príležitosti ich životných jubileí. Z rúk primátora Jána Vengrína  a viceprimátorky Marty Svobodovej si ocenenia prevzali:

Ján Maciak za dlhoročný aktívny prínos v oblasti folklóru, udržanie tradícií rezbárstva, remenárstva a prackárstva, za šírenie dobrého mena a reprezentáciu mesta Tisovec doma i v zahraničí.

MUDr. Peter Šuran za celoživotnú , nezištnú prácu v oblasti všeobecného lekárstva v prospech obyvateľov nášho mesta, ako aj obyvateľov regiónu.

Koncert hudobného zoskupenia Sweet Little Chiks bol darčekom a poďakovaním všetkým oceneným.

Aj v sobotu 1. júla bol pripravený naozaj bohatý program pre širokú verejnosť. Deti sa mohli doslova "vyblázniť" na rôznych detských atrakciách, na nádvorí Radnice si pozreli detské divadelné predstavenie Divadla na sídlisku a 60 detí získalo "detský vodičský preukaz" v Detskej autoškole Jána Bazovského.

Na Námestí prebiehal Trh regionálnych produktov, ktorý organizovala MAS Muránska planina - Čierny Hron. Jeho súčasťou bola aj krásna módna prehliadka ľanového a modrotlačového oblečenia a tiež vyhodnotenie detskej výtvarnej súťaže "Krásy MAS očami detí" a fotografickej súťaže "MASka v objektíve".

Na dvore MsKS prebiehalo tradičné zápolenie vo varení "Kotlíkových špecialít", do ktorého sa zapojilo 8 družstiev. Varili sa naozaj samé fajnoty - hríbovice, kapustnice, držky, guľáš, aj fazuľovica. A dámy z Klubu dôchodcov ponúkali sladké koláčiky. Porota  zložená z členov delegácie našich priateľov z rumunského Tăuții-Măgherăuș mala pri ochutnávke a vyhodnotení naozaj čo robiť. A kto vyhral? Tretí boli Back to elements s fitnessguľášom, druhý skončili Kamaráti a ich držky s údeným kolenom a nokerľami, prvé miesto získal Kučeravý javor a ich muškalica a hlavnú cenu získal Slovenský rybársky zväz MO Tisovec a ich fazuľovica. Všetkým blahoželáme.

Kultúrny  program bol pripravený na tribúne. Najprv všetkých potešili dychové hudby Gemera-Malohontu v rámci prehliadky dychových hudieb Festival Janka Plichtu. Ako hosť vystúpila Dychová hudba Železiarní Podbrezová. Zábava pokračovala živým a energickým vystúpením Gizky Oňovej, ktorá je nesmierne pohodová, spontánna, veľmi milá a stále plná elánu. Veľké množstvo divákov pritiahol k nám do Tisovca koncert Beáty Dubasovej, ikony slovenskej populárnej hudby. Jej piesne si spievali mladí , i tí skôr narodení. A roztancovala celé publikum. A diváci tancovali ďalej, na pesničkách Michala Davida v podaní Michal David Revival. Komu sa ešte málilo, mohol si zatancovať do rána na tanečnej zábave v MsKS, kde do tanca hrala tisovská kapela eSeMeS.

V nedeľu som sa zúčastnila bohoslužieb v evanjelickom kostole, kde som prebrala naozaj veľmi hodnotný knižný dar. Evanjelický zbor a.v. v Tisovci daroval našej knižnici mimoriadnu knihu ECAV - SK 1921 - 2021, ktorá určite obohatí poznanie čitateľov o histórii evanjelickej cirkvi na Slovensku. "Lebo cennejšia je múdrosť ako korále, nevyrovnajú sa jej nijaké vzácnosti." Príslovia 8, 11. Ďakujeme.

Mirka Kojnoková

FOTOGALÉRIA

FOTOGALÉRIA II

Dátum vloženia: 10. 7. 2023 10:07
Dátum poslednej aktualizácie: 10. 7. 2023 14:54
Autor: Správca Webu