Ocenenie "Zlaté srdce" pre Martu Svobodovú

Ocenenie "Zlaté srdce" pre Martu Svobodovú

Na XII. Celoslovenskej konferencii Združenia ZPOZ, ktorá bola spojená s podujatím GENERÁCIA VÝNIMOČNÝCH s udelením ceny Zlaté srdce Združenia ZPOZ si prevzala ocenenie Mgr. Marta Svobodová z Tisovca.

Na XII. Celoslovenskej konferencii Združenia ZPOZ, ktorá bola spojená s podujatím GENERÁCIA VÝNIMOŇÝCH s udelením ceny Zlaté srdce Združenia ZPOZ si prevzala ocenenie Mgr. Marta Svobodová z Tisovca.

 

Do ZPOZ-u sa prvýkrát dostala už počas štúdia v prvom semestri v PF v Banskej Bystrici na podnet Doc. Vladimíra Gajdoša, kde pôsobila celé 4 roky (1982-1985).

Po návrate domov a po "splnení" si materských povinností, začala oficiálne pracovať v tisovskom ZPOZ-e od roku 1992, hoci už od roku 1991 sporadicky chodila spievať a vypomáhať ako muzikantka v hre na keyboarde alebo v speve.

Najprv v zpozárskom kolektíve pôsobila ako speváčka a scenáristka, v súčasnosti je najčastejšie hlavnou rečníčkou. Zostala ale verná aj spevu, prednesu poézie i tvorbe scenárov.

Od roku 2002, kedy sa stala poslankyňou MsZ v Tisovci, sa stala aj predsedníčkou komisie ZPOZ. Túto funkciu zastáva dodnes, čiže už 6 volebných období. Celý tento čas je členkou okresnej rady ZPOZ. Dve volebné obdobia bola členkou ÚR Z-ZPOZ. Momentálne zastáva aj funkciu viceprimátorky mesta.

Za jej pôsobenia sa tisovský Zpoz dostal do povedomia ako jeden z veľmi dobrých a kreatívnych kolektívov. Zúčastnili sa viacerých celoslovenských prehliadok. Niektoré jej scenáre sú uverejnené v celoslovenských zpozárskych zborníkoch, iné, ako kolektív, venovali rôznym kolektívom v rámci výmeny skúseností.

Za tie roky si vychovala viacerých pokračovateľov tejto nádhernej činnosti. Láskou k ZPOZ-u zahoreli v priebehu rokov nielen obidve jej deti, ale aj niekoľko žiakov, z ktorých sú teraz jej spoľahliví a obetaví kolegovia.

Obrady v Tisovci sa pod jej vedením vykonávajú s úctou, láskou a vysokou profesionalitou. Veľkou odmenou pre nich je oslovenie občanov z iných, okolitých obcí, ktorí k nim prichádzajú prežiť výnimočné rodinné situácie, lebo, ako sami hovoria: „V Tisovci sú obrady celkom inakšie!“

A čo hovorí Mgr. Marta Svobodová? „To je moja odmena, to je môj splnený sen, ktorý prežívam už plných 35 rokov!“

 

K oceneniu srdečne blahoželáme a želáme veľa zdravia, šťastia, pracovných úspechov a inšpirácií v ďalšej práci ZPOZ.

Predsedníčka RR ZPOZ Z. Kochanová

Mesto Tisovec

Dátum vloženia: 27. 11. 2023 11:43
Dátum poslednej aktualizácie: 27. 11. 2023 11:50
Autor: Správca Webu