Dobročinná akcia

Dobročinná akcia 1

Dobročinná akcia, ktorá je určená na pomoc opusteným, zraneným a týraným psíkom z mesta Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla.

Vážení občania, milovníci zvierat!

 

Občianske združenie Tisovské labky v spolupráci s mestom Tisovec, Miestnou organizáciou Červeného kríža, Miestnym odborom Matice slovenskej, Úniou žien mesta Tisovec, neorganizovanou skupinou žien mesta Tisovec a Občianskym združením Internacionál šport klub Tisovec,uskutočnia dobročinnú akciu, ktorá je určená na pomoc opusteným, zraneným a týraným psíkom z mesta Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla.

 

Dobročinná akcia sa bude konať

dňa 21.08.2023 v MsKS Tisovec v čase od 8:00 hod. do 17:00 hod.

 

Zanedbaným a týraným psíkom môžete na dobročinnej akcii pomôcť:

 

1.         venovaním finančného hotovostného daru,

2.         venovaním vecného daru v podobe krmiva a pomôcok pre psíkov,

3.         predajom vlastného spotrebného tovaru,

4.         kúpou spotrebného tovaru, ktorý bude  ponúkaný  iným občanom na dobročinnej akcii v zmysle „dones a zober“.

Spotrebným tovarom sa myslí textil,doplnky do domácnosti,školské tašky,školské pomôcky

 

Organizačné pokyny:

 

·        V deň konania dobročinnej akcie (pondelok 21.8.2023 v čase od 7:00 hod.  do 12:00 hod.) bude prebiehať registrácia darcov a predajcov spotrebného tovaru.

·        Tovar si darca môže predávať sám na určenom predajnom mieste.

·        Darca môže požiadať o predaj svojho tovaru  prítomné členky organizačného tímu.

·        Cenu za tovar si určí darca.

·        V prípade úspešného predaja venuje darca 50% zo sumy, ktorá bude získaná predajom, OZ Tisovské labky.

·        Nepredaný spotrebný tovar si občan osobne odnesie po ukončení akcie z predajného miesta.

Celkový výnos z dobročinnej akcie bude venovaný OZ Tisovské labky. Mená darcov a zoznam darov bude zverejnený v dostupných mestských médiách.

OZ Tisovské labky tvoria dobrovoľníci, ktorí sa záchrane opustených, zranených a týraných psíkov venujú v rámci svojho voľného času a ich činnosť je závislá na dobrovoľných príspevkoch. Bez pomoci nás to nedokážu. Budeme vďační za každú pomoc.  ĎAKUJEME!

 

Veríme, že sa zúčastníte a podporíte uvedenú  dobročinnú akciu.

Informácie môžete získať aj u pani Oľgy Mihálikovej,na čísle mobilu 0918 513 539,alebo v predajni  Mix Sama .

Dátum vloženia: 3. 8. 2023 10:09
Dátum poslednej aktualizácie: 3. 8. 2023 10:28
Autor: Správca Webu