690-ROČNÝ TISOVEC

690-ROČNÝ TISOVEC

Kolesá histórie sa točia neustále. Aj tej našej, tisovskej. Hoci archeologický výskum na Hradovej potvrdil osídlenie už v mladšej dobe bronzovej, naše mesto získalo svoj "rodný list" v podobe 1. písomnej zmienky v listine uhorského kráľa Karola Róberta vydanej 24.júna 1334

 na Vyšehrade  v súvislosti s výmenou majetkov medzi kaločským arcibiskupom Ladislavom, ktorému Tisovec dovtedy patril,  a sedmohradským vojvodom Tomášom.

     A tak ako v rodinách si pripomíname rôzne životné jubileá, v tomto roku oslavuje aj naše mesto - a to už 690 rokov. Pri tejto príležitosti sme dňa 11.6.2024 pripravili literárno-hudobné pásmo, v ktorom sme aspoň v stručnosti priblížili najzaujímavejšie čriepky z histórie Tisovca - povesti o múdrej Vande, významné osobnosti, udalosti - aj tie nepríjemné, ako je mor, cholera, požiare. Spoznali sme možnosti zamestnania obyvateľov, i jeho straty v priebehu rokov, možnosti vzdelania - tie skoršie, i tie súčasné. Pozreli sme sa aj na problémy našich predkov; viete že ich napríklad trápila rýchlosť idúcich áut na Sládkovičovej ulici, ktorá bola preto v roku 1932 znížená na rýchlosť 6 km/1 hod.? Ukázali sme tiež, čo trápi dnešných Tisovčanov, ale aj na čo môžeme byť hrdí.

     A aj keď sme v programe nenazreli do všetkých zákutí našej histórie i súčasnosti, aspoň sme ukázali, že v Tisovci je stále čo odhaľovať, čo spoznávať, čo zveľaďovať. Aby aj naši potomkovia mohli byť o 50, 100, 200  rokov hrdí na nás, tak, ako my sme hrdí na našich predkov, ktorí zušľachťovali  tento pekný  a pre nás vzácny  kúsok zeme.

Tak ŽIVIJÓ Tisovec, ŽIVIJÓ Tisovčania!

 

A tu chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na programe podieľali:

Autorkou scenára a moderátkou programu bola Helena Pašiaková, sprievodcami históriou boli Monika Koncošová, Juraj Genčanský, Michal Stejskal, o hudobné vstupy sa postarali členovia Mužského spevokolu S. Daxnera pod vedením Gabriely Rufusovej a učitelia ZUŠ Tisovec - Milan Matucha a Peter Kubíni.

 

Ale aj ďalšími podujatiami si ešte toto vzácne jubileum nášho mesta budeme pripomínať. Počas DNÍ MESTA TISOVEC  to bude slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, spojené s odovzdávaním Ceny mesta a Cien primátora mesta  v piatok 28. júna a historický sprievod v sobotu 29. júna. Tak Vás všetkých srdečne pozývame. Máte sa určite na čo tešiť.

 

Mirka Kojnoková

Dátum vloženia: 12. 6. 2024 12:59
Dátum poslednej aktualizácie: 12. 6. 2024 13:02
Autor: Správca Webu