Navigácia

Obsah

Medzinárodný deň žien

Typ: ostatné
Medinárodný deň žien 1Dňa 8. marca 2022 sme si v priestoroch Mestského kultúrneho strediska pripomenuli Medzinárodný deň žien.
Prinášame vám príhovor zástupcu primátora mesta Dušana Kojnoka, spolu s fotogalériou Milana Slabeja.

Vzácne občianky mesta Tisovec, drahé matky, slečny, jednoducho – milé dámy!

Cítim nesmiernu radosť. Teším sa. Z toho, že ste tu, v tejto sále, že SME tu. Konečne, po neprajnom pandemickom období, ktoré naozaj neprialo. Neprialo tej správnej pohode, tej správnej atmosfére, neprialo ani stretávaniu sa v takej miere, ako sme boli zvyknutí. Neprialo zdraviu. Je preto skvelé opäť po nejakom čase vidieť Vaše usmievavé, pokojné a spokojné tváre. Teším sa tiež a som poctený, že mám tú možnosť pozdraviť Vás a zároveň privítať v tento sviatočný deň na popoludní venovanom práve Vám. Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie, pretože žiadnu ženu neurazia slová vďaky a úcty, kvietok, či sladká maškrta ako symboly vďaky. No a toto všetko je dnes pripravené len pre Vás, milé dámy. A nezabráni už tomu ani pandémia, ani súčasná neprívetivá atmosféra panujúca dnes nielen na Slovensku...

O vzniku a histórii Medzinárodného dňa žien už vieme takmer všetko. Pripomeniem len, že ženou, ktorá navrhla tento deň bola Klára Zetkinová. Ale dnes sa chcem venovať ženám, nám tisovčanom historicky najbližším. Keď som ešte len premýšľal nad obsahom dnešného príhovoru, čoraz viac vo mne rezonoval fakt, že akosi málo sa venujeme v tejto uponáhľanej dobe ženám, ktoré sú síce minulosťou, ale ktoré zanechali nejaké stopy v našich životoch. Podvedome som sa niekoľkokrát pristihol, že premýšľam o  ženách, ktoré boli v Tisovci, či v Rimavskej Píle niečím výnimočné, niečím viac známe. Chcel by som dnes spomenúť aspoň niektoré, ktoré zostali v pamätiach ľudí aj v súčasnosti. Netreba na ne zabúdať a preto aspoň malou spomienkou dnes chcem aj im vzdať hold.

Keď zalovím v hlbšej histórii, vynorí sa mi ako prvá Terézia Vansová, snáď najznámejšia osobnosť, ktorá sa spája s naším mestom, resp. jeho miestnou časťou Rimavská Píla a ktorú netreba nijako zvlášť predstavovať. Známe sú tiež mená ako napríklad Zuzana Lojková, spisovateľka, autorka divadelných hier, manželka Gustáva Lojka Tisovského, ale aj Viera Bukvová – Daxnerová, prekladateľka z angličtiny. Zaujímavosťou je, že sa narodila presne pred 130. rokmi, práve 8. marca a to v roku 1892. Ale vtedy ešte nikto netušil, že v tento deň sa bude v budúcnosti oslavovať jeden z najkrajších sviatkov oslavujúci práve ženy. Z vojnovej histórie sú známe zdravotné sestry pôsobiace a pomáhajúce v oboch vojnách, pani Mariana Dianišková, či pani Anna Knapčoková.

Každý z nás ale nosí niekde v sebe spomienky aj na ľudí, ktorí sa možno len mihli v našich životoch v určitých jeho etapách a svojím spôsobom zanechali akúsi stopu. Zvláštnu kategóriu a určite najpočetnejšiu, tvoria práve ženy. Moju životnú cestu sprevádzalo, alebo sa na nej ocitlo, množstvo takýchto žien. Preto budem teraz trochu osobný a spomeniem si na niektoré, ktoré som poznal, viažu sa mi k Tisovcu a nie sú už medzi nami. Určite ich tiež bude mnoho z Vás poznať.

Pani Elena Pavlikovská a Jolana Krišková boli zamestnankyne mestkého úradu, či pred tým národného výboru a boli veľmi známe. Tak isto, ako ich prejavy a piesne na obradoch v meste.

Z kultúrneho života a kultúrneho domu sme poznali pani Idu Šuranovú. Pani Helenu Bábeľovú zasa ako dlhoročnú riaditeľku knižnice a práve za jej pôsobnosti získala tisovská knižnica ako prvá v okrese vôbec, prvý titul Vzorná knižnica. Rovnako známa bola aj ďalšia knihovníčka, pani Irena Céniková, ale napríklad aj učiteľka a inšpektorka, pani Elena Hudecová.

Z čias, keď som začínal pracovať v reštaurácii Hradová, nemôžem vynechať v spomienkach jej vedúcu, ďalšiu pani Elenu Hudecovú, alebo aj Elenu Pastýrovú, pani Hlavatú, známu hlavne svojou zmrzlinou, či Božku Okrajkovú. Svoje miesto v mojich spomienkach má aj Gizela Bohušová, za ktorou som následne po pani Elene Hrvolovej prebral štafetu v predaji kníh v Tisovci. Na Marianu Vetrákovú, predavačku ovocia a zeleniny s jej temperamentom, výrečnosťou a priateľskou a empatickou povahou sa tiež nedá zabudnúť. Všetky tieto menované dámy zostali pre mňa ako akýsi vzor pracovitosti, empatie, ale hlavne ľudskosti. Je ešte mnoho žien a mien, ktoré by sa dali vymenovať. Všetkým im ďakujem, že svojim spôsobom zostali v mojich spomienkach. Aj vďaka nim som získal vrelý vzťah k Tisovcu. 

Každý nás má v spomienkach tie svoje ženy a dámy, na ktoré občas možno myslí a na ktoré nezabúda. Áno, pripomínajme si ich, myslime na ne a nezabúdajme. Nezabúdajme ani na ženy, ktoré v ostatných dňoch zvládajú najdesivejšie a najbolestivejšie chvíle svojho života, bez svojich manželov, otcov, synov, či bratov. Bez svojho domova. Situácia na Ukrajine je žalostná, smutná a zbytočná. Veríme, že nebude trvať dlho a všetko sa upokojí.

Ale dnes sme sa zišli, aby sme si pripomenuli deň, na ktorý by sme tiež nikdy nemali zabúdať. Je to sviatok najdrahších a najvzácnejších bytostí - Vás, milé dámy. Sú chvíle, a toto je jedna z nich, kedy prichádza poďakovanie a uznanie všetkým ženám. Preto sme sa rozhodli preukázať aj Vám náležitú úctu a spríjemniť dnešné popoludnie. Mesto Tisovec malo k 1. januáru 2021 3720 obyvateľov, z toho 51,83 percentné zastúpenie ženskej populácie, čo je 1928 žien. Chcem preto všetkým obyvateľkám a občiankam nášho mesta, a samozrejme i Rimavskej Píly, poďakovať. Poďakovať za to, že sú, že ste, milé dámy. Chcem vás v dnešný deň aj povzbudiť, aby ste sa nevzdávali svojich snov, ambícií a túžob. Mnohé ženy prežívajú ťažké chvíle. Zostali s deťmi samé, musia každodenne bojovať o existenčné prežitie a zvlášť v tejto ťažkej dobe. Ženy v histórii nám ukázali nielen odvahu meniť svet, ale aj to, ako dennodenne dokážu udržiavať rodiny a nepotrebujú za to žiadnu chválu. Mnohé ženy boli a sú pre nás obrovskou inšpiráciou. To, čo my dnes vnímame ako samozrejmosť, stálo ich veľa síl a odhodlania. Nezabúdajte na to a snažte sa byť ženami každý deň. Napriek svojej ženskej krehkosti buďte silné a pevné vo svojich rozhodnutiach.

Vážime si Vás. Želám vám preto všetkým, aby ste boli tolerované, milované a aby ste boli naďalej inšpiráciou pre svoje deti, rodiny a spoločnosť.  Milujeme Vás za Vašu obetavosť, láskavosť, humor a dobrú náladu. To sú tie správne ingrediencie, ktorými okoreňujete a osladzujete chvíle v našich životoch.

Ak by som použil prirovnanie, v ktorom muž rovná sa loď, potom žena je maják a prístav. Maják nádeje i lásky a prístav bezpečia a pohody. Drahé ženy, ďakujeme, že ste stále našimi majákmi a prístavmi. Pri príležitosti Vášho krásneho sviatku Vám želám v mene všetkých mužov, ako aj v mene svojom, veľa zdravia, radosti a neutíchajúci úsmev na Vašich perách. Nech stále vládne dobro a láska vo Vašich srdciach, ale aj v srdciach vašich blízkych.

 

Chcem sa poďakovať všetkým účinkujúcim: Dušanovi Kojnokovi, Štefanovi Sabóvi, Milanovi Matuchovi, Jakubovi Beľákovi, Vojtechovi Oláhovi a Vilkovi Slašťanovi/s Martou Svobodovou/ za ochotu a snahu spríjemniť vám, vážené dámy váš sviatok.

Michal Stejskal, vedúci oddelenia KaŠ.

FOTOGALÉRIA


Vytvorené: 15. 3. 2022
Posledná aktualizácia: 15. 3. 2022 11:20
Autor: Správca Webu