Navigácia

Obsah

Prednosta MsÚ

Typ: ostatné
Správcom cesty na ulici Daxnerovej (I/72) je Slovenská správa ciest, investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 357/32, Banská Bystrica.

Správca zodpovedá za zjazdnosť vozovky a za súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečujú zjazdnosť a schopnosť spôsobených poveternostnými a klimatickými podmienkami. Výstavbu a rekonštrukciu na cestách I. triedy SSC vykonáva koordináciu a kontrolu pri zabezpečovaní projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia cestných stavieb, zaraďovaní cestných stavieb do plánu prípravy a výstavby ciest, dodržiavaní technologických predpisov a noriem v procese vypracovania stupňov projektovej dokumentácie. Úsek cesty  Brezno - Rimavská Sobota je podľa nám dostupných informácií,  zaradený do plánu II. etapy rekonštrukcie cesty. Zníženie rýchlosti na ul. Daxnerovej musíme prekonzultovať s dopravnou políciou. Zároveň ich požiadame o častejšie meranie rýchlosti, prípadne umiestnenia stacionárneho radaru merania rýchlosti.


Vytvorené: 12. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 12. 11. 2019 12:07
Autor: Správca Webu