Navigácia

Obsah

Oznámenie o nahlasovaní žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávneho kraja

Typ: ostatné
Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi mestskej volebnej komisie svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách mesta svojho trvalého pobytu; v posledný pracovný deň t. j. 28.10.2022 najneskôr do 12 hod.

Prijímanie žiadostí o špeciálneho hlasovanie je možné najskôr v pondelok 24.10.2022.

Oprávnený volič v žiadosti oznámi zapisovateľovi údaje v rozsahu

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • adresa trvalého pobytu,
  • adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, ak je odlišná od adresy trvalého pobytu; adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom, sa musí nachádzať na území volebného obvodu pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva podľa miesta trvalého pobytu oprávneného voliča,
  • telefonický kontakt.

 

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

 

Telefónny kontakt zapisovateľky mestskej volebnej komisie

 

 

Tel. č.: 047/5603812

Mobil: 0902/255 662 


Vytvorené: 21. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 21. 10. 2022 13:31
Autor: Správca Webu