Obsah

Voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov

29.októbra 2022

 

Správy

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022

Mestská volebná komisia v Tisovci, podľa § 190 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov celý text

ostatné | 31. 10. 2022 | Autor: Správca Webu

VOLEBNÉ HLASOVACIE LÍSTKY - ODLÍŠENIE

Vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov a vo voľbách do samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022, by voliči mali zvýšenú pozornosť venovať tomu, aby ich hlas neprepadol z dôvodu nepozornosti. celý text

ostatné | 26. 10. 2022 | Autor: Správca Webu

Oznámenie o nahlasovaní žiadostí o špeciálny spôsob hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávneho kraja

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi mestskej volebnej komisie svojho trvalého pobytu sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách mesta svojho trvalého pobytu; v posledný pracovný deň t. j. 28.10.2022 najneskôr do 12 hod. celý text

ostatné | 21. 10. 2022 | Autor: Správca Webu

Oznámenie k umiestňovanie volebných plagátov

Mesto Tisovec oznamuje kandidujúcim subjektom sprístupnenie výlepných plôch na umiestnenie predvolebných plagátov. celý text

ostatné | 3. 10. 2022 | Autor: Správca Webu

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Tisovci

Mesto Tisovec uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Tisovci. celý text

ostatné | 13. 9. 2022 | Autor: Správca Webu

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby primátora MESTA TISOVEC

Mesto Tisovec uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora MESTA TISOVEC. celý text

ostatné | 13. 9. 2022 | Autor: Správca Webu

Miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín

Miesto a lehota na doručenie kandidátnych listín celý text

ostatné | 22. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Delegovanie členov volebných komisií

Delegovanie členov volebných komisií celý text

ostatné | 22. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenie volieb

Počet obyvateľov ku dňu vyhlásenie volieb celý text

ostatné | 1. 8. 2022 | Autor: Správca Webu

Zverejnenie elektronickej adresy

Zverejnenie elektronickej adresy celý text

ostatné | 15. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

Oznámenie - vol.obvody, počet poslancov

Oznámenie - vol.obvody, počet poslancov celý text

ostatné | 15. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

Oznámenie - vol okrsky, vol. miestnosti

Oznámenie - vol okrsky, vol. miestnosti celý text

ostatné | 15. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

Menovanie zapisovateľa mestskej vol. komisie

Menovanie zapisovateľa mestskej vol. komisie celý text

ostatné | 15. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení celý text

ostatné | 7. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený celý text

ostatné | 7. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

Informácia o spôsobe hlasovania

informácia o spôsobe hlasovania celý text

ostatné | 7. 7. 2022 | Autor: Správca Webu

ROZHODNUTIE PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov celý text

ostatné | 7. 7. 2022 | Autor: Správca Webu