Navigácia

Obsah

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla pre roky 2016 – 2022.

Typ: ostatné | Samospráva
Vážení spoluobčania,v roku 2015 nám končí platnosť strednodobého programového dokumentu v sociálnej oblasti a to Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec a m. č. Rimavská Píla pre roky 2008 – 2015.

Za uplynulé roky sa nám mnohé podarilo, ale radi by sme v našom meste zaviedli a rozvinuli ďalšie nové formy sociálnych služieb, pre celé spektrum populácie a všetky sociálne kategórie obyvateľov a vytvorili tak efektívny a fungujúci systém pre všetkých obyvateľov mesta Tisovec.Sociálne služby sú súbory činností a aktivít zamerané na pomoc fyzickým osobám a rodinám v nepriaznivých životných situáciách. Majú riešiť ich následky a pomôcť ľuďom a ich rodinám znovu sa vrátiť a zapojiť do života a spokojne žiť. Môžu sa vykonávať v inštitúciách, alebo v „teréne“, teda v prirodzenom prostredí vašich domácností.

K tomuto zámeru by sme potrebovali poznať a vedieť vaše názory, potreby, stanoviská a návrhy. Pohľad a názor každého občana je pre nás cenný. Každý jeden zhodnotíme a zvážime. Aj keď zodpovednosť za spracovanie dokumentu podľa platenej legislatívy má mesto, prax potvrdzuje, že úspešné a uskutočniteľné sú len tie projekty verejného charakteru, ktoré majú podporu verejnosti. Komunitný plán sociálnych služieb ako kvalitný dokument môže vzniknúť iba ako výsledok úvah mestského úradu, organizácií pôsobiacich na pôde mesta, štátnej správy a najmä vás – občanov. Je potrebné, aby vyjadroval náš spoločný názor, spoločnú identifikáciu problémov na riešenie.

Pozývame Vás dňa 21. 10. 2015 o 17.00 h do zasadačky Mestského kultúrneho strediska v Tisovci, ul. Jesenského, Tisovec na spoločné stretnutie za účelom dohodnutia spoločného postupu pri spracovaní dokumentu – Komunitný plán rozvoja sociálnych služieb pre mesto Tisovec a m. č. Rimavská Píla na ďalšie obdobie.

Na záver mi dovoľte vysloviť nádej, že sociálna problematika, ktorá sa dotýka, alebo skôr či neskôr dotkne takmer každého z nás, vzbudila Váš záujem. Verím, že spoločnými silami sa nám podarí dosiahnuť ciele, ktoré budú uspokojovať potreby v tejto oblasti k našej spoločnej spokojnosti.

S pozdravom

Ing. Peter Mináč
primátor mesta


Vytvorené: 13. 10. 2015
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu