Navigácia

Obsah

Ostatné dokumenty súhrnné správy

28.1.2016 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Tisovec“

26.1.2016 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „ Zabezpečenie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie mesta Tisovec a vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie“

16.01.2016 – Súhrnná správa k VO za IV. štvrťrok 2015

14.10.2015 Súhrnná správa k VO za III. štvrťrok 2015

07.10.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Spracovanie archívnych písomností a dokumentov“

06.10.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Uloženie zmesového komunálneho odpadu katalógové číslo 200301 na riadenú skládku odpadov pochádzajúce zo sanácie nelegálnych skládok v meste Tisovec“

06.10.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Tisovec – Losinec, rozšírenie kanalizácie a vodovodu – projektová dokumentácia“

08.09.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Sieťkovanie, stierkovanie a maľovanie stien v Materskej škole Tisovec“.

03.09.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Tisovec – rekonštrukcia základnej školy, objekt budova školy – vypracovanie projektovej dokumentácie“

07.08.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Komunitný plán sociálnych služieb mesta Tisovec pre 2016 – 2022“.

17.07.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Tisovec na roky 2016 – 2022“

14.07.2015 – Súhrnná správa k VO za II. štvrťrok 2015

09.07.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Vypracovanie svetelnotechnickej štúdie pre mesto Tisovec“

07.07.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Spracovanie verejného obstarávania pre mesto Tisovec“

14. 4. 2015 - Súhrnná správa k VO za I. štvrťrok 2015

02.07.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Rekonštrukcia vybraných kancelárií MsÚ“

24.06.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Geodetické zameranie svetelných bodov“.

12.03.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Tisovec“

27.02.2015 – Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: „Zabezpečenie stravovania zamestnancov mesta Tisovec prostredníctvom stravných poukážok“.

27. 11. 2014 - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov na predmet zákazky: Návrh a realizácia expozície Václava Vraného v interiéri múzea: Rodný dom Dr. Vladimíra Clementisa

Stránka