Obsah

Ing. Tibor Tokár

poschodie, č. d. 204


Úloha v org. štruktúre

Oddelenie sociálno-právne a školstva - Prednosta

Komisia školstva vzdelávania a mládeže - Tajomník

Mesto Tisovec - Prednosta
Nám. Dr. V. Clementisa 1, Tisovec