Obsah

Späť

Zasadnutie MsZ zo dňa 30.1.2024

Pozvánka

Uznesenia Typ: PDF dokument, Velkosť: 369.67 kB

Zápisnica Typ: PDF dokument, Velkosť: 879.47 kB

 

Dokumentácia:

Príloha č. 1 Správa o činnosti MsP za r. 2023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 560.03 kB

Príloha č. 2 Správa o kontrolnej činnosti HK - 2023.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 830.11 kB

Príloha č. 3 Návrh Dodatku č. 1 - mestské lesy.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 862.02 kB

Príloha č. 4 Návrh Dodatku č. 7 - mestské lesy.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 826.9 kB

Príloha č. 5 Dôvodová správa k voľbám prezidenta SR.PDF Typ: PDF dokument, Velkosť: 842.6 kB

Príloha č. 6 Návrh Zmluvy o prevádzkovaní zariadenia na zber odpadov.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 604.14 kB

Príloha č. 7 Návrh Konzultačnej zmluvy - zateplenie MsKS.PDF Typ: PDF dokument, Velkosť: 795.86 kB

Príloha č. 8 Návrh Konzultačnej zmluvy - rekonštrukcia radnice.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 785.57 kB

Príloha č. 9 Návrh Konzultačnej zmluvy - Losinec, vodovod a kanalizávia.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 788.59 kB

Vyvesené: 25. 1. 2024

Zodpovedá: Správca Webu

Späť