Navigácia

Obsah

Menovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie a zverejnenie elektronickej adresy

Typ: ostatné
Menovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie a zverejnenie elektronickej adresy-voľby do orgánov samosprávy obcí 2018 1 Mesto Tisovec oznamuje menovanie zapisovateľa mestskej volebnej komisie a zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebných komisií k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Primátor mesta Ing. Peter Mináč podľa § 169, ods. 6 Zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menoval za zapisovateľa mestskej volebnej komisie Ing. Tibora Tokára.

Vo veci doručenia kandidátnych listín zapisovateľovi mestskej volebnej komisie  oznamujeme politickým subjektom a nezávislým kandidátom, že kandidátne listiny pre voľby do orgánov samosprávy mesta Tisovec je možné doručiť v pracovných dňoch počas úradných hodín Mestského úradu, a to:

Pondelok  7:30 - 11:45  12:15 - 15:30
Utorok 7:30 - 11:45  12:15 - 15:30
Streda 7:30 - 11:45  12:15 - 17:00
Štvrtok 7:30 - 11:45  12:15 - 15:30
Piatok 7:30 - 11:45  12:15 - 14:00

a v posledný deň lehoty na predkladanie kandidátnych listín (utorok, 11.09.2018) do 24:00 hod.

MIESTO DORUČENIA:  MsÚ Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, č.d. 204 (poschodie)

 

Mesto Tisovec vsúlade so schváleným Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018, zverejňuje elektornickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

mesto@tisovec.com

DELEGOVANIE ČLENOV DO MESTSKEJ ALEBO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Do mestskej alebo okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do mestskej alebo okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb.

Lehota na utvorenie mestskej volebnej komisiea je do 11. septembra 2018 a lehota na jej prvé zasadanie do 18. septembra 2018.

Lehota na utvorenie okrskových volebných komisií je do 11. októbra 2018 a lehota na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť v listinnej forme na adresu Mestského úradu v Tisovci alebo elektronicky (e-mailom). Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá politická strana a koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu len pre voľby starostu obce

Právo delegovať člena a náhradníka do volebnej komisie nemá nezávislý kandidát. Právo byť prítomný v priebehu volieb a sčítavania hlasov vo volebnej miestnosti má zástupca nezávislého kandidáta (§ 27 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).


Prílohy

Vytvorené: 9. 10. 2018
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2019 9:51
Autor: Správca Webu