Obsah

Zmeny a doplnky VZN

Typ: ostatné | Úrádná tabuľa
Dňa 15.12.2016 bolo vyvesené v zmysle §6 ods. 8 a 9 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov na úradnej tabuli mesta Tisovec:

Zmeny a doplnky VZN o určení finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Mesta Tisovec


Príloha

Vytvorené: 19. 12. 2016
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu