Navigácia

Obsah

Nový náučný chodník na obzore - doplnené

Typ: Turistika | ostatné
Po náučnom chodníku na Hradovú a po sprístupnení a upravení prameňa Rimavy, pribudne v dohľadnej dobe v blízkosti nášho mesta ďalšia turistická novinka,ktorá by k nám mala opäť pritiahnuť viac turistov. Náučný chodník Tŕstie.

Hlavným zámerom projektu je zatraktívniť jestvujúcu žlto značkovanú trasu z Tisovca na Tŕstie a oboznámiť turistov prostredníctvom piatich informačných zastrešených panelov s prírodou, faunou, flórou a zaujímavosťami lokality, ktorou prechádza. Súčasťou projektu je aj vyčistenie a prestrešenie studničky v Čiernej hore a osadenie 12 lavičiek na niektorých stanovištiach náučného chodníka.

Klub slovenských turistov Turistický oddiel KOS Rimavská dolina so sídlom v Tisovci podal v máji 2011 do Nadácie Orange projekt v programe Šanca pre náš región v celkovej hodnote 3636,00 € a ten bol nadáciou aj schválený a podporený sumou 2150,00 €. Na tomto úspechu má podiel pani Irena Milecová, ktorá projekt s technickou dokumentáciou Milana Slabeja ml. kvalitne spracovala.

Na realizácii projektu oddiel spolupracuje s Komisiou podnikateľskou a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Tisovci. Textovú a obrazovú časť zabezpečuje okrem predsedu TO KOS aj Ing. Jana Šmídtová z NP Muránska planina, Mahuliena Štrbová, Rodan Štrba, Milan Slabej, preklad textov do angličtiny pani Helena Pašiaková s profesormi a študentami Evanjelického gymnázia v Tisovci.

Keďže poskytnutá suma je poukázaná výlučne na špecifikovaný materiál, ostatné náklady znáša predkladateľ projektu – TO KOS Rim. dolina. Rovnako sa členovia oddielu dobrovoľne a aktívne podieľajú na prácach počas brigád, ktorých sa zatiaľ uskutočnilo 12.

Práce od júna úspešne postupujú:

  • K 6. septembru už máme zakúpené šindle, od Mestských lesov Tisovec zasa konštrukciu na striešku studničky,ale aj drevené prístrešky na informačné tabule a lavičky.
  • Vykonaný bol náter šindľov, lavičiek, drevených stojanov na informačné panely a konštrukcie nad studničkou.
  • Vykopané a zabetónované sú jamy na osadenie informačných panelov.
  • Studnička v Čiernej hore už aj plní svoj účel. Je nanovo zastrešená a vyčistená.

Keďže termín ukončenia realizačných prác na projekte je v októbri, do vtedy je potrebné ešte skompletizovať, spracovať a zadať do tlače textovú a obrazovú časť panelov. Potrebná je aj doprava drevených prístreškov pod informačné tabule na stanovištia, ich osadenie a zastrešenie. Rovnako musíme dopraviť a rozmiestniť pri stanovištiach lavičky.

Pozitívnou stránkou projektu je ochota turistov z mesta Tisovec a všetkých zainteresovaných podieľať sa na spopularizovaní danej lokality a svojho mesta. U týchto ľudí tak právom môže pretrvávať hrdosť na dobre odvedenú prácu a hrdosť na svoj rodný kraj, ktorý sa snažia aj touto formou zviditeľniť. Ďakujem touto cestou všetkým, ktorí sa doposiaľ zúčastnili brigád, či akokoľvek inak dobrovoľne pomohli pri realizácii projektu vo svojom voľnom čase:
Robert Buchta, Mário Keleti, Dušan Liptay, Milan Slabej st., Milan Slabej ml., Romana Bútorová, Bibiana Kubaliaková, Martin Kuchta, Roman Petróczy,Patrik Petróczy, Dušan Dolinaj, Viktor Dolinaj, Ninka Dolinajová, Rodan Štrba, Zuzana Štrbová, Petra Abrahámová, Marcel Tamáš, Jaroslav Brndiar, Karol Kuchta, Michal Stejskal, Irena Milecová, Mahuliena Štrbová, Danka Bálintová, Karol Kubíni, Jozef Svinčiak, Ján Vencel ml.
Verím, že na konci realizácie projektu k týmto menám ešte pribudne množstvo ďalších. Záujemcovia o pomoc sú vždy vítaní. (Informácie u koordinátorov prác: D.Kojnok a R.Buchta.)

Vybudovanie a otvorenie nového náučného chodníka prispeje vo vysokej miere k väčšej návštevnosti mesta Tisovec, spoznávaniu krás okolitej prírody a tiež osobnosti botanika Václava Vraného. V neposlednom rade to bude atraktívna ponuka trávenia voľného času v prekrásnej prírode, na čerstvom vzduchu, aktívnou turistikou aj pre rodiny. A bude to aj jedna z ďalších ponúk pre turistov, ktorí môžu stráviť svoju dovolenku v lone Muránskej planiny, v našom regióne, v našom meste.

Dušan Kojnok
predseda TO KOS Rim.dolina


Vytvorené: 2. 9. 2011
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu