Navigácia

Obsah

3. Metodické dni akordeón, komorná a orchestrálna hra 25. – 26. apríl 2016, Banská Bystrica

Typ: Školy | ostatné
Metodické dni už po tretíkrát organizuje ZUŠ Tisovec v rámci PMU (Pódia mladých umelcov – zoskupenia 14 ZUŠ Gemera – Malohontu – Novohradu).

V tomto roku iniciatívu prebrala dirigentka, umelecká i organizačná vedúca Akordeónového orchestra ZUŠ Lipany Mgr. art. Miriam Žilková Timčová a spolu s riaditeľkou ZUŠ Tisovec Ľubicou Sabovou organizačne dotiahli podujatie do cieľa. Cieľom podujatia je stretnutie akordeónistov – žiakov, študentov i pedagógov, ktorí chcú svoju prácu po metodickej i ľudskej stránke skvalitňovať, zdokonaľovať. Prispievajú k tomu najmä spoločné koncerty (na záver vždy zaznie spoločná skladba), otvorené hodiny pedagógov Konzervatória Jána Levoslava Bellu (súčasne i Akadémie umení) v Banskej Bystrici. Jednoznačne tu platí heslo: „VERBA MOVENT, EXEMPLA TRAHUNT“(Slová hýbu, príklady tiahnu).

Vopred ďakujeme za podporu z BBSK. Tisovská ZUŠ podala žiadosť o grant, ktorý nám bol poslancami BBSK z časti schválený.

Ako sponzori nás podporili: Agrofarma Dianiška s.r.o., Ľuboš Manica – BRYSYRT, Cansel s.r.o., Pekáreň pod Hradovou i Pekáreň ALFEX s.r.o. v rámci recepcie po pondelňajšom koncerte. Za nezištnú pomoc pri príprave recepcie ďakujeme mamičkám Alene Vetrákovej a Bc. Kristíne Struhárovej.

Ľubica Sabová

QUO VADIS...? KAM kráčaš...?

Odpoveď na takúto otázku môže byť rôznorodá. Niekto kráča k vysnívanej méte, iný po vydláždenej ceste, druhý už po prechodených chodníčkoch, ďalší ešte len po začínajúcej novej umeleckej cestičke. K tým posledným môžeme priradiť žiakov Základných umeleckých škôl z Lipian, Novej Bane, Kremnice, Brezna, Banskej Bystrice, Fiľakova, Rimavskej Soboty, Tisovca, ktorí sa zúčastnili METODICKÝCH DNÍ AKORDEÓN... v Banskej Bystrici. Ako účastníčka tejto akcie môžem nazvať prežité dva banskobystrické dni ako akordeónový sviatok. Začal v koncertnej sále ZUŠ Jána Cikkera. Predviedli sa žiaci od najmenších až po konzervatoristov – zlatých medailistov, ocenených z Puly, Castelfidarda, Ostravy, Poľska, Rumunska. Zažiarili Marek Moniš so skladbou P. I. Čajkovského August; Marián Púčik skladbou Cabman; Adriana Šajgalová (absolventka ZUŠ v R. Sobote z triedy PaedDr. J. Dobrockej precízne, umelecky precítene, s jemnocitom zahrala Relevation autora S. Vojtenka. Kvarteto výborných hráčov konzervatoristov ukončil Brahmsovým Uhorským tancom č. 5 Jozef Piták.

Súčasťou koncertu bolo i vystúpenie komorného zoskupenia zo ZUŠ Tisovec. (husle Radka Sokolová, klavír Diana Gendová, akordeóny Tobiáš Struhár, Aneta Vetráková, Patrícia Cavarová, Ľubica Sabová). V ich podaní zaznela Suita sopra – Melodiarium Anny Szirmay Keczerovej. Netypické obsadenie organovej skladby Prof. Jána Valacha (90. ročného jubilanta, pedagóga, organistu, dirigenta, hudobného skladateľa, bývalého žiaka Hudobnej školy v Tisovci, žijúceho v belgických Antwerpách). Anna Szirmay Keczerová (urodzená šľachtičná zo Šariša 1615-1695). V jej zbierke sú piesne i tance slovenské, poľské, maďarské, ale tiež exoticky znejúce židovské, rómske i orientálne nápevy.

Záver koncertu patril už Akordeónovému orchestru ZUŠ Lipany. Umelecká vedúca, dirigentka Mgr.art. Miriam Žilková Timčová – absolventka Konzervatória v Košiciach i Akadémie umení v Banskej Bystrici v triede Mgr. Art. Vladimíra Čuchrana, priekopníka koncertného akordeónu na Slovensku. Orchester bol založený 1. septembra 2003. Nádherný zvuk akordeónov farebne dopĺňajú priečne flauty, keyboardy, bicie. Široký repertoár zahŕňa skladby klasického i populárneho žánru. Orchester žne mnohé úspechy nielen na Slovensku, ale aj mimo našej krajiny ( Poľsko, Srbsko, Ukrajina, Česko). Medzi veľké úspechy orchestra patrí 1. miesto a ocenenie „vynikající – excelent“ získané na VI. Európskom festivale akordeónových orchestrov v Prahe v roku 2010. V júni 2011 vydal orchester svoje prvé CD. V septembri 2015 sa stal laureátom Musicale divertimenti – celoslovenskej súťažnej prehliadky orchestrov usporiadanej NOC (Národným osvetovým centrom). Každá skladba zahraná orchestrom bol pre divákov nevšedný umelecký zážitok. Niektoré skladby bolispojené i so spevom, čo bolo umelecky veľmi silné. „Čerešničkou na torte“ celého koncertu bola spoločná skladba. Dirigentka Mirka sa inšpirovala úpravou ľudovej piesne „Prší, prší“ Prof. Valacha. Pieseň prepracovala, harmonicky doplnila pre akordeónový orchester. Okrem klasickej hry na hudobné nástroje sme počuli zvukomalebné šššššššššš, rytmické búchanie na mechy i dupanie. Dážď ako sa patrí!

Na druhý deň, po dvoch výchovných koncertoch pre ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici, sa v popoludňajších hodinách konali OTVORENÉ HODINY na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu. Pedagógovia už spomínaných ZUŠ-iek mohli s talentovanými žiakmi absolvovať lekcie pod vedením vyučujúcich pedagógov: Mgr. Igora Vlacha, Mgr. Martina Vaculčiaka, Mgr.art. Michala Červienku, ArtD. Stretnúť sa s osobnosťami takej kvadratúry bolo veľkou cťou pre všetkých zúčastnených. Zo ZUŠ Tisovec sa otvorených hodín aktívne zúčastnili Ondrej Ulický a Aneta Vetráková.

Po životných a pedagogických skúsenostiach budem vždy tvrdiť: absolventi umeleckých škôl ľahšie prekonávajú životné problémy, zmysluplne vypĺňajú voľný čas. Všade, kde sa v spoločnosti predvedú hraním na hudobnom nástroji sú v očiach iných ocenení láskavejším pohľadom, obdivom.

Hudba je ako ľahký vánok, ktorý pohladí našu tvár, upúta našu pozornosť, usadí sa hlboko v srdci a úplne sa jej oddávame.

Nemecký dramatik J.W. Goethe vyslovil aktuálnu myšlienku: „Pričasto dovolíme všedným veciam prerásť lepšiu stránku našej povahy, preto je nutné aspoň raz denne pozrieť si nejaký obraz, zaspievať si, alebo prečítať pár veršov.“ ...A dodávam- alebo zájsť na koncert.

Mgr. Anna Ferencová, učiteľka ZUŠ Tisovec


Vytvorené: 4. 5. 2016
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu