Navigácia

Obsah

Rozhovor s primátorom mesta Ing. Petrom Mináčom "Nová cesta na Zbojská"

Typ: Podujatia | ostatné
Položili sme niekoľko otázok primátorovi mesta Ing. Petrovi Mináčovi týkajúce sa otvorenia zrekonštruovaného cestného úseku Tisovec- Zbojská.

Pán primátor, 1.decembra 2015 sa slávnostne otváral cestný úsek Bánovo – Zbojská, ako prebiehali prípravy a samotná realizácia projektu?

Začalo to na výjazdovom zasadnutí vlády Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo v Tisovci 26. septembra 2007, kde vládni predstavitelia prijali uznesenie a rozhodli o prekategorizovaní cesty II. triedy na cestu I. triedy. V praxi to znamenalo, že správca cesty t. č. Banskobystrický samosprávny kraj odovzdal štátu – Slovenskej správe ciest, pracovisko Banská Bystrica. Nedostatočné parametre komunikácie, ako aj zlý technický stav si vynútili potrebu jej rekonštrukcie so zabezpečením zvýšenia bezpečnosti a plynulosti dopravy. Následne po tlakoch z regiónu začala SSC projektové prípravy na úrovni všetkých stupňov projektovej dokumentácie. Na začiatku projektovej prípravy sa vypracovala technická štúdia, ktorá zahŕňala možné varianty vedenia trasy sedlom Zbojská. Z dôvodu náročnosti sa štúdia neskôr rozdelila na tri samostatné úseky. Ako prvý sa začal rekonštruovať ten najťažší úsek v časti Zbojská a to v dĺžke 4,2km. Celý proces projektovej prípravy až do samotného vydania stavebného povolenia trval 6 rokov. Samotná rekonštrukcia stavby I/72 Tisovec, Zbojská – sedlo, čertova dolina prebiehala v rokoch 2013 – 2015.

Z akých zdrojov bol financovaný tento projekt?

Investorom tejto rekonštrukcie bol štát – Slovenská správa ciest. Na túto rekonštrukciu sa použilo 75% finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a 25% zo štátneho rozpočtu. Pri tejto rekonštrukcii boli prevedené aj práce naviac, ktoré sme od začiatku so samosprávami obcí Pohronská Polhora a Michalová presadzovali, jednalo sa o rekonštrukciu lesnej cesty Plačkovou dolinou.

Cestný úsek je nazývaný aj Masarykova cesta. Prečo?

Masarykova cesta bola vybudovaná v rokoch 1923 až 1925 ako jedna z prvých verejných stavieb po vzniku Československa. S investíciou 2,7 milióna korún patrila vtedy k finančne najnáročnejším. Budovala sa z dôvodu rozvoja strojárskeho a hutníckeho priemyslu a spájala Gemer-Malohont s Horehroním. Dovtedy tam bola len poľná cesta v Plačkovej doline, čo nevyhovovalo požiadavkám doby. Novú cestu pomenovali po prvom československom prezidentovi Masarykovi, o čom svedčila osadená pamätná tabuľa s jeho menom. Prvýkrát ju odstránili v rozmedzí rokov 1939 až 1945. Po vojne ju na pôvodnom mieste obnovili. Pre mňa ako aj pre ostatných túto históriu cesty priblížil Mgr. Michal Ďurčo, ktorého táto cesta historicky zaujímala ako študenta a vypracoval o nej dizertačnú prácu.

Aký význam má zrekonštruovaná cesta pre mesto Tisovec a celý región?

Pre Tisovčanov, ale aj obyvateľov celého regiónu bude mať zrekonštruovaná Masarykova cesta veľký význam. Mestu Tisovec, ale aj regiónu pomôže v jeho rozvoji, a to tak v oblasti hospodárskej, ako aj v oblasti cestovného ruchu. Navyše bude bezpečnejšia pre všetkých vodičov. A navyše očakávame záujem investorov o náš región.

Myslíte si, že navýšenie frekvencie nákladnej prepravy nebude mať vplyv na mestské komunikácie Tisovca?

Samozrejme, že je tu určitá obava zo strany obyvateľov, ale aj nás samotných. Tým, že sa cesta dala do užívania a nie sú už na nej žiadne obmedzenia, zvýši frekvencia kamiónovej dopravy. Toto určite znepríjemní život hlavne obyvateľom ulice Hlavnej v miestnej časti Rimavská Píla, Daxnerovej a Partizánskej ul. v Tisovci.

Osobne ste sa ako primátor mesta a poslanec BBSK angažovali v tomto projekte, aky má pre vás osobný význam?

Príprava a samotná rekonštrukcia cesty prebiehala 8 rokov, čo je aj pre mňa ako primátora dlhý časový úsek. Cítim veľké vnútorné uspokojenie, že je prvý úsek rekonštrukcie už za nami. A už teraz nám treba rozmýšľať nad ďalšou etapou rekonštrukcie štátnej cesty v úseku Bánovo.

Pán primátor, ďakujem za rozhovor.

rozhovor viedol Michal Stejskal

Fotogaléria k článku: TU


Vytvorené: 11. 12. 2015
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu