Navigácia

Obsah

Pripomienka 71. výročia SNP v Tisovci

Typ: Podujatia | ostatné
Mesto Tisovec a ZO SZPB si v stredu 2. septembra pripomenuli významný medzník v dejinách slovenského národa - Slovenské národné povstanie, položením venca k Pomníku obetí druhej svetovej vojny.

Spomienky sa zúčastnili aj žiaci a pedagógovia Základnej školy Dr. V. Clementisa v Tisovci. Slávnostný príhovor poslanca MsZ v Tisovci p. Ľubomíra Bagačku, v ktorom vyzdvihol význam SNP a potrebu nezabúdať na tých, ktorí prispeli k porážke fašizmu, predniesol primátor mesta Ing. Peter Mináč, dojímavú a stále aktuálnu báseň predniesla p. Ružena Štulajterová. Ani 71 rokov od ozbrojeného povstania proti fašistickému režimu by nám nemalo dovoliť zabudnúť na tento prejav národa a na ľudí, ktorí sa ho zúčastnili alebo v ňom položili život.

"Hlavnou myšlienkou podujatia je, že dejiny sa nedajú vymazať, je jednoznačné, kto nás oslobodil, a význam SNP je nepopierateľný," povedal na záver primátor mesta Ing. Peter Mináč.

Vážení prítomní,

stojíme na tomto mieste a na pamätných tabuliach čítame mená našich padlých spoluobčanov. Synov, otcov, bratov, ľudí, ktorí pre vznešený cieľ – slobodu a mier, obetovali to najcennejšie, svoj vlastný život. Ľudí, ktorých hrdinstvo nám pripomínajú už len spomienky ich najbližších a mená vytesané do mramoru. O to viac prináleží nám, žijúcim, aj po mnohých desaťročiach nezabúdať na ich obeť. Svojím hrdinstvom nás zaviazali chrániť odkaz ich boja za slobodu, pripomínať si jeho význam, odovzdávať ho ďalším pokoleniam, aby neupadol do zabudnutia, aby nebol zbytočný. Trpké osudy padlých, umučených, či prenasledovaných mužov, žien i detí, zničené ľudské bytia by mali v každom z nás vyvracať v súčasnosti „populárnu“ polemiku o význame, či zbytočnosti jednej z najdôležitejších dejinných udalostí slovenského národa, ktorú si dnes, po vyše sedemdesiatich rokoch pripomíname. Slovenské národné povstanie znamenalo otvorený, hrdinský nesúhlas nášho malého národa s neslobodou, útlakom, krutosťou a zlom Tretej ríše. Preto, pokiaľ má človek skutočne zostať človekom, boj za slobodu, mier, ľudskosť a bratstvo medzi národmi nikdy nemôže byť zbytočným.

Mgr. Ľubomír Bagačka


Vytvorené: 4. 9. 2015
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu