Navigácia

Obsah

Upovedomenie o začatí konania - Výroba vápna - závod Tisovec

Typ: Oznamy | ostatné
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica,

odbor integrovaného povoľovania a kontroly ako príslušný orgán štátnej správy, na základe písomného vyhotovenia žiadosti prevádzkovateľa Calmit, spol. s.r.o. Bratislava – závod Tisovec, upovedomuje, že dňom doručenia žiadosti začalo správne konanie vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia v znení zmien a doplnení, ktorého predmetom je určenie emisných limitov pre TOC (celkový organický uhlík) pre prevádzku „Výroba vápna – závod Tisovec“.


Prílohy

Vytvorené: 20. 1. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu