Navigácia

Obsah

POZVÁNKA

Typ: Oznamy | ostatné
POZVÁNKA
Výbor Urbárskej spoločnosti Rim. Píla, pozem. spol. Vás pozýva na zasadnutie Zhromaždenia Urbárskej spoločnosti Rim. Píla
dňa 28.5.2017 (v nedeľu) o 15:00 v kultúrnom dome Rim. Píla
Program: 14:30 – 15:00 – prezentácia
Od 15:00 1. Otvorenie, schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice
2. Správa o činnosti výboru , o hospodárení spoločenstva
za rok 2016 a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2016
3. Správa odborného lesného hospodára o hospodárení v prenajatých
lesoch
4. Správa dozornej rady o kontrole hospodárenia US
5. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2016
6. Rôzne
7. Záver
Po skončení zasadnutia: občerstvenie, vyplácanie dividend
Bližšie informácie: tajomník US Miroslav Koncoš, tel. 0908 365 285
Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.
Ing. Pavel Koncoš, predseda, v.r.

Vytvorené: 4. 5. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu