Navigácia

Obsah

Terénna sociálna práca v meste Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla

Typ: ostatné | Občan
Terénna sociálna práca je primárna prevencia orientovaná na potreby klienta a zároveň je službou sociálnej prevencie, t.j. chráni spoločnosť pred vznikom a šírením nežiaducich javov.

Terénna sociálna práca v meste Tisovec a miestnej časti Rimavská Píla je zaradená do Národného projektu - Terénna sociálna práca. Fond Sociálneho rozvoja zmenil systém financovania TSP a prispel k zvýšeniu kvality jej výkonu, zníženiu administratívneho zaťaženia mesta a nákladov na administratívu.

Obyvatelia Tisovca a miestnej časti Rimavská Píla môžu využívať služby TSP v tejto forme až do konca roka 2015 v MsKS Tisovec /stará časť/ každý pracovný deň od 7.30 hod do 15.30 hod. a v Komunitnom centre „Škola“ v Rimavskej Píle - každý deň od 14.00 hod do 16.00 hod, kde prebiehajú aktivity s deťmi a každý štvrtok od 8.30 hod. do 11.00 hod. sociálne poradenstvo.

Tel. kontakt: 047/5493197, mobil: 0911878601, email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Sociálne poradenstvo poskytujú TSP Mgr. Irena Vetráková a Mgr. Lucia Pustajová, ktoré klientom poradia a pomáhajú prekonať zložité obdobie, osobnú či rodinnú krízu, pomôžu s bežnou administratívou ako je napísať odvolanie, životopis, rôzne žiadosti / o prijatie do zamestnania, o náhradné výživné, na súdy, ÚPSVaR, zdravotné poisťovne, sociálne poisťovne a iné úrady a inštitúcie, s ktorými prichádzajú ľudia do styku/

Aktivity v Komunitnom centre organizuje asistentka TSP p. Renáta Huľuková. Sú zamerané na predchádzanie a zmiernenie sociálno-patologických javov ako je: kriminalita, záškoláctvo, poruchy správania, zanedbávanie starostlivosti o deti, domáce násilie, drogová závislosť, alkohol a pod.

Terénne sociálne pracovníčky vyhľadávajú potenciálnych prijímateľov sociálnych služieb v ich prirodzenom prostredí, čím je umožnený kontakt s osobami, ktoré z rôznych dôvodov pomoc nevyhľadávajú, prípadne ju spočiatku odmietajú. Vstup do súkromného priestoru jednotlivca, rodín a spoločenstva kladie vysoké nároky na profesionálne zručnosti pracovníkov a vyžaduje si dodržiavanie etických zásad, princípov správania sa a kompetencie, preto TSP dbajú na profesionálny rozvoj, vzdelávanie a svoj odborný rast v prospech skvalitnenia práce s ľuďmi.

TSP Tisovec


Vytvorené: 4. 8. 2012
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu