Navigácia

Obsah

Jarmočná sezóna otvorená

Typ: ostatné | O meste
Trhy a neskôr jarmoky boli dôležitou súčasťou života ľudí predošlých storočí. V samých počiatkoch boli trhy výsadou miest udeľovanou kráľom, prípadne neskôr zemepánom. V začiatkoch sa v kráľovských mestách konali výročné výkladné jarmoky štyrikrát do roka a týždenné trhy každú nedeľu. V deň sviatkov svätých sa konávali jarmoky a hodový jarmok na sviatok patróna kostola.

Týždenné alebo výročné trhy podporovali hospodársky rozvoj stredovekých miest. Umožňovali predať, vymeniť, alebo ináč zhodnotiť prebytky hlavne domácich výrob chovu zvierat a pestovania poľnohospodárskych plodín. Postupne sa trhový sortiment získaval cielenou výrobou tovaru, ktorý mal odbyt a bol potrebný. Trhy boli aj určitým druhom spoločenskej udalosti.

1625 - panovnícky dvor previedol rozhodovanie o vývoji a tvorbe cien na trhoch, jarmokoch a obchodoch do kompetencie stoličným úradom.

1772 - cisárske nariadenie zakazovalo vykonávanie remeselnej činnosti a otváranie obchodov v nedeľu a sviatky, pre určité remeslá boli stanovené výnimky.

1808 - zavedená povinnosť jednotne používať v celej krajine bratislavské miery.

História jarmokov v Tisovci

1596 - mal Tisovec 38 usadlostí z toho 3 železiarske. V tomto roku sa zaraďuje medzi gemerské stredoveké mestá so získaním 1. trhového privilégia.

1678 - 5. augusta dostal Tisovec od Leopolda I. 2.trhové privilégium, ktorým ustanovil termíny výročných trhov na dni Obrátenia sv. Pavla (25. január), sv. Urbana (25. mája), Nanebovzatia Panny Márie (15. augusta) a sv. Imricha (5. novembra), a uvádza sa ako "oppidum" – mesto. Stal sa strediskom tovarovo-peňažnej výmeny v oblasti horného Malohontu.

1786 - 26. júna boli Tisovčania vo Viedni pre resolventné jarmočné privilégiá, podpísané Máriou Teréziou.

Bežný sortiment trhov a jarmokov bol ponúkaný domácimi výrobcami, ale aj výrobcami zo vzdialeného okolia. Na jarmokoch sa obchodovalo so syrom, makom, pálenkou i ďalšími produktami. Z remeselníckych výrobkov sa dobre predávalo plátno, sudy, šindle, stavebné drevo a vápno. Súčasťou jarmokov býval aj dobytčí trh. Týždenné trhy sa v Tisovci konávali v pondelok.

Na tradíciu tisovských jarmokov nadviazala samospráva mesta v roku 1991, kedy po dlhej dobe zorganizovala prvý novodobý jarmok. A tak sme v tomto roku pripomíname 20. výročie organizovania jarmokov. Aká je ich súčasná úroveň? To nechám na zhodnotení a posúdení samotnými kupujúcimi.

Mirka Kojnoková, foto: Milan SlabejVytvorené: 23. 5. 2011
Posledná aktualizácia: 29. 9. 2017 23:15
Autor: Správca Webu