Navigácia

Obsah

Zber nebezpečného odpadu v meste Tisovec a m. č. Rimavská Píla

Typ: ostatné
Zber nebezpečného odpadu v meste Tisovec a m. č. Rimavská Píla 1Zber nebezpečného odpadu v meste Tisovec a m. č. Rimavská Píla sa uskutoční dňa 25.09.2020 (piatok). Pozor zmena! Azbest od občanov nebude prevzatý.

Stanovištia:

Ulica                                    Umiestnenie zastávky                                  Čas

Partizánska                           Na parkovisku pri RZP                                  12:00 – 12:20

Partizánska                           Pri ,,Srdiečku“                                               12:30 – 12:50

Hviezdoslavova                   Na parkovisku oproti SAD – Rimava           13:00 – 13:20

Hviezdoslavova                   Pri r. d. 1105 – Slávča                                   13:30 – 13:50

Muránska                             Pod žel. mostom                                            14:00 – 14:20

Francisciho 804                    Na parkovisku                                               14:30 – 14:50

Jesenského                           RD č. 1113 pri stanovišti na separ. odpad    15:00 – 15:20

Štefánikova 955                   Pri kotolni                                                      15:30 – 15:50

Rimavská Píla                      Pri kultúrnom dome                                       16:00 – 16:20

Rimavská Píla                      Pred materskou školou                                  16:30 – 16:50

Odpady z domácností s obsahom nebezpečných látok, ktoré môžete bezplatne odovzdať: autobatérie a batérie, farby, lieky, motorové, jedlé minerálne a syntetické oleje, olejové filtre, odpadové chemikálie, obaly a nádoby znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, plasty znečistené ropnými látkami, riedidlá, rozpúšťadlá, chemicky znečistené textílie, ustaľovače, vývojky, výbojky, zvyšky pesticídov a insekticídov, žiarivky, elektrické a elektronické spotrebiče, odpady s obsahom nebezpečných látok a pod.

 

Ďakujem

 

S pozdravom

 

Ing. Miriama Janotíková

referentka oddelenia výstavby, ŽP a RM

 

 

 

tel. č.: 047/5603803

mobil: 0902 255 661

 

Mestský úrad Tisovec

Námestie Dr. V. Clementisa 1

980 61  Tisovec

IČO: 00319155

DIČ: 2021230497


Vytvorené: 21. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 21. 9. 2020 11:32
Autor: Správca Webu