Navigácia

Obsah

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2017

Typ: Mesto
Záverečného účtu mesta Tisovec za rok 2017 1Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 04. júna 2018 je na úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle §16 ods. 9) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a §9 ods. 2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnený:

N á v r h

Záverečného účtu mesta Tisovec za rok 2017

 

 

Pred schválením je záverečný účet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k záverečnému účtu je možné podávať a to:

  • písomne na adresu:Mesto Tisovec

Nám. Dr. V. Clementisa 1

980 61 Tisovec

  • elektronicky:
  • ústne: do zápisnice na mestskom úrade

Vytvorené: 8. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 6. 2018 07:55
Autor: Správca Webu