Navigácia

Obsah

Zasadnutie Zhromaždenia URBÁRSKEJ SPOLOČNOSTI RIMAVSKÁ PÍLA, pozem. spol.

Typ: ostatné
26.05.2019

Výbor US Vás pozýva na

 

zasadnutie Zhromaždenia URBÁRSKEJ SPOLOČNOSTI RIMAVSKÁ PÍLA, pozem. spol.

 

Prvá čiastková schôdza sa uskutoční dňa 26.05.2019 (v nedeľu)

o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v Rimavskej Píle.

Prezentácia: 14:30 – 15:00 hod

 

Druhá čiastková schôdza sa uskutoční dňa 10.06.2019 (v pondelok) o 9:00 hod. v budove Slovenského pozemkového fondu, Potravinárska 1503, Rimavská Sobota.

 

Program: 1. Otvorenie, schválenie programu, voľba  overovateľov zápisnice

                  2. Správa o činnosti Výboru US, o hospodárení spoločenstva za rok

                      2018 a schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018

                  3. Správa odborného lesného hospodára o hospodárení v prenajatých

                     lesoch

                  4. Správa Dozornej rady o kontrole hospodárenia US

                  5. Schválenie návrhu na rozdelenie zisku za rok 2018

                  6. Schválenie zmien v  Zmluve o pozemkovom spoločenstve

                  7. Schválenie zmien v Stanovách pozemkového spoločenstva US Rim. Píla                                            

                  8. Oznámenie o zmene spôsobu platenia za dodávku urbárskeho dreva

                   9. Rôzne

                  10. Záver

Po skončení zasadnutia: občerstvenie, vyplácanie dividend

 

Člen urbáru sa môže zúčastniť a platne hlasovať len na jednej čiastkovej schôdzi.

 

    Zmeny Stanov a Zmluvy si môžete pozrieť po prihlásení sa do našej webovej stránky: www.urbarrimpila.eu.  

Bližšie informácie:  tajomník US  Miroslav Koncoš, tel. 0908 365 285

                                                                                    e-mail: koncos.m@post.sk

                                                                                                urbarrimpila@urbarrimpila.eu

                                                                                           Ing. Ľuboslav Foľko, predseda, v. r.


Vytvorené: 9. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 5. 2019 10:11
Autor: Správca Webu