Navigácia

Obsah

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Tisovec

Typ: ostatné
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Tisovec 1Mestské zastupiteľstvo v Tisovci vyhlasuje voľby na funkciu hlavného kontrolóra mesta Tisovec

Mestské zastupiteľstvo v Tisovci svojim uznesením č. 165/2019, zo dňa 30.10.2019 vyhlásilo v zmysle ustanovenia §18a, ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Tisovec na 11. decembra 2019 počas zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Tisovci.

V zmysle schváleného uznesenia, mestské zastupiteľstvo určilo termín doručenia písomnej prihlášky kandidáta na funkciu hlavného kontrolóra mesta s prílohami na deň 26. novembra 2019, do 15:30 hod.

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Tisovec zašle poštou, alebo osobne doručí svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Mesto Tisovec, Nám. Dr. V. Clementisa 1, 980 61  Tisovec. V prípade osobného doručenia ju odovzdá na Mestskom úrade v Tisovci.

Viac informácií sa dozviete v prílohách:

2019 6485 Vyhlasenie volby HK.pdf (398.95 kB)

2019 6485 Priloha c1 Vyhlasenie volby HK.docx (16.38 kB)

 


Prílohy

Vytvorené: 31. 10. 2019
Posledná aktualizácia: 31. 10. 2019 14:20
Autor: Správca Webu