Navigácia

Obsah

Sociálna poisťovňa vybavuje klientov aj naďalej v tzv. červenom režime.

Typ: ostatné
Sociálna poisťovňa vybavuje klientov aj naďalej v tzv. červenom režime. 1Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti pandémii všetky pobočky Sociálnej poisťovne vybavujú klientov aj naďalej v tzv. červenom režime.
Opatrenia platia od 4. januára 2021 do odvolania.

Červený režim podľa Covid semaforu

Pobočky vybavujú klientov v prísnom Covid režime. Na preberanie dokumentov a zásielok slúži schránka pri vstupe do pobočky.

Klientske centrum nie je pre verejnosť otvorené, ale klienti majú možnosť konzultovať svoje záležitosti s vybranými zamestnancami pobočky (napr. podpisovanie žiadosti o dôchodok).

Úradné hodiny „červenej pobočky“ sú pre klientov upravené nasledovne:

  • PO – 8.00 do 11.00 h
  • UT – 8.00 do 11.00 h
  • ST – 13.00 do 16.00 h
  • ŠT – 8.00 do 11.00 h
  • PIA – 8.00 do 11.00 h

Odporúčame sledovať COVID SEMAFOR PRE POBOČKY SOCIÁLNEJ POISŤOVNE.

 

Z uvedeného dôvodu by sme Vás chceli touto cestou  požiadať, o informovanie svojich Vašich  občanov o tejto skutočnosti, buď prostredníctvom obecného rozhlasu, alebo vyvesením uvedeného oznamu na Vašich úradných tabuliach.

 

V prípade, že Vaši občania potrebujú vystaviť potvrdenia, či už napr. o vyplatených dávkach resp. potvrdenia o poberaní dôchodku, osobná  návšteva pobočky Sociálnej poisťovne nie je potrebná.

 

Všetky potrebné tlačivá a  žiadosti vrátane žiadosti o dôchodkovú dávku a ošetrovné sú k dispozícii na internetovej stránke www.socpoist.sk, alebo prístupné vo vestibule pobočky (zasielame aj v prílohe emailu).

 

Vyplnené a podpísané tlačivá s príslušnými prílohami, dokladmi je možné  zaslať poštou, cez elektronickú schránku, alebo e- mailom na adresu rimavskasobota@socpoist.sk, prípadne priamo na e-mailovú adresu konkrétneho  zamestnanca pobočky v tvare meno.priezvisko@socpoist.sk alebo dohodneme osobné prebratie. Bolo by vhodné pri vypísaní žiadosti uviesť telefonický kontakt alebo e-mailový kontakt, pre spätnú komunikáciu. V prílohe zasielame používané vzory tlačív a formulárov.

 

Žiadosti o pandemické nemocenské alebo ošetrovné pre koronavírus  zasielajte najmä elektronickou formou prostredníctvom internetovej stránky www.socpoist.sk resp. na kontakt: koronaRS@socpoist.sk  

 

O spísanie žiadosti o dôchodok je možné požiadať aj elektronicky cez webovú stránku SP v časti Rezervačný systém, ktorý žiadateľa krok po kroku celým procesom požiadania o zvolenú dôchodkovú dávku postupne prevedie až po elektronickú rezerváciu spísania žiadosti o dôchodok.

 

Sociálna poisťovňa, pobočka Rimavská Sobota vyzýva poistencov, všetkých občanov a právnické osoby, aby v záujme vlastnej ochrany a  prevencie proti šíreniu pandémie koronavírusu, uprednostňovali elektronický styk a podania poštou.

V prípade nejasností, nás kontaktujte e-mailom, alebo telefonicky. Ochotne Vám informácie poskytneme.

 

Všetky aktuálne informácie budeme priebežne zverejňovať na našej webovej stránke www.socpoist.sk

 

S pozdravom a vďakou za spoluprácu

 Mgr. Barbora Emingrová, v. r.

 riaditeľka pobočky   

TLAČIVÁ

Kontakty Sociálnej poisťovne  

Potvrdenie o dávkach 

Ziadost_o_spisanie_ziadosti_o_dochodok

Žiadosť_potvrdenie_o_dôchodku_zo_stránky_SPÚ                                                                                  


Prílohy

Vytvorené: 3. 2. 2021
Posledná aktualizácia: 3. 2. 2021 09:21
Autor: Správca Webu