Navigácia

Obsah

Rybárske preteky v LRU – plávaná

Typ: Šport
Tisovský rybník – 5. mája 2018

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov : Mgr. Karol Mixtaj

Organizátor : SRZ MO Tisovec

Zástupca riaditeľa : Igor Murtin

a pokladník

Administrátor : Ján Ridzoň

Hlavný rozhodca : Róbert Trnavský

Pomocný rozhodcovia : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

 

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 5. máj 2018

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné : 2 €

Účasť na turnaji : rybársky lístok, povolenie na rybolov, sprevádzajúca plnoletá

osoba

Kategória : deti do 14 rokov (vrátane)

Štartovné zahŕňa : občerstvenie, vecné ceny

Ceny : 1. – 3. miesto pohár a vecné ceny, každý súťažiaci bude

odmenený

 

Časový rozpis pretekov: 08.30 – príchod a stretnutie na rybníku

08.30 – 08.45 zaplatenie štartovného, registrácia

08.50 – otvorenie pretekov

09.00 – 09.20 losovanie lovných miest a presun na lovné miesta

09.30 – 12.30 pretek

12.30 – 13.00 obed

13.00 – vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

 

Pravidlá pretekov:

Povolený spôsob lovu :LRU – plávaná (Zákon o rybárstve: §17, bod 1)

Privlastňovanie rýb : Zákon o rybárstve: §14, bod 1-7 a vykonávacia vyhláška. Po

naplnení limitu sa chytá systémom „chyť a pusť“.

Bodovanie : za každú ulovenú rybu 10 bodov + 1 bod za každý cm nad lovnú

mieru

Bodované ryby : kapor rybničný, karas striebristý, amur biely, ostriež zelenkavý,

pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Priebeh lovu : lov je povolený len z brehu, na jeden prút. Ryba musí byť vylovená

len podberákom. Vylovená ryba bez podberáku sa nehodnotí.

Pretekár musí mať povinnú výbavu.

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

 

Poznámka: Na základe Zákona o rybárstve § 19 písm.h organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

 

 

 

 

UPOZORNENIE!

 

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Sprevádzajúca plnoletá osoba je zodpovedná za zvereného pretekára.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

 

 

Mgr. Karol Mixtaj

riaditeľ pretekov

 

 

P R O P O Z Í C I E

rybárske preteky v LRU – plávaná (bublina)

 

25. ročník Memoriálu Dušana Manicu st.

Tisovský rybník – 6. mája 2018

 

 

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov : Viliam Slašťan

Organizátor : SRZ MO Tisovec

Zástupca riaditeľa - : Mgr. Karol Mixtaj

 tajomník

Administrátor : Ján Ridzoň

Pokladník : Igor Murtin

Hlavný rozhodca : Milan Vetrák

Pomocný rozhodcovia : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

Technicko-materiálne : Vladimír Ivarg

zabezpečenie

Usporiadateľ : Štefan Ferster

 

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 6. máj 2018

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné : 4 € členovia SRZ MO Tisovec, 8 € nečlenovia

Účasť na turnaji : platný rybársky lístok, povolenie na rybolov, členský preukaz

Kategória : mládež od 15 rokov, dospelí

Štartovné zahŕňa : vecné ceny

Ceny : 1. – 3. miesto pohár + pohár za najväčšiu ulovenú rybu

Občerstvenie : organizátor zabezpečí, pretekári si hradia sami

 

Časový rozpis pretekov: 08.00 – príchod a stretnutie na rybníku

08.00 – 08.30 zaplatenie štartovného, registrácia, losovanie

lovného miesta

08.35 – otvorenie pretekov

08.45 – presun na lovné miesta

09.50– preteky časový limit (kolá) bude stanovený podľa

počtu prihlásených

13.00 – vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

 

Pravidlá pretekov:

Povolený spôsob lovu :LRU – plávaná (bublina) (Zákon o rybárstve: §2,písm.x a §17, bod 1)

Privlastňovanie rýb : Zákon o rybárstve: §14, bod 1-5 a vykonávacia vyhláška

Druh nástrahy : podľa platnej legislatívy (organizátor spresní)

Bodovanie : za 4 ks ulovených rýb v čo najkratšom časovom úseku (po ulovení

pretekár odstupuje z preteku)

 

Bodované ryby : pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

 

Priebeh lovu : lov je povolený len z brehu na jeden prút. Veľkosť bubliny nie je

daná. Na nadväzci môže byť len systém jedno háčka. Každá ulo-

vená ryba musí byť vylovená len podberákom. Vylovená ryba bez

podberáka sa nehodnotí.

Pretekár musí mať povinnú výbav.

 

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

 

 

Poznámka: Na základe Zákona o rybárstve § 19 písm.h organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

 

 

 

 

UPOZORNENIE!

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov.

 

PRÍLOHA K  PROPOZÍCIAM:

 

Súčasťou týchto propozícií je príloha k LRU – mucha, ktorý sa uskutočí v ten istý deň.

 

 

 

 

Viliam Slašťan

riaditeľ pretekov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRÍLOHA K PROPOZÍCIAM:

rybárske preteky v LRU – mucha

 

25. ročník Memoriálu Dušana Manicu st.

Tisovský rybník – 6. mája 2018

 

Organizačné pokyny:

Termín pretekov : 6. máj 2018

Miesto konania : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné : 4 € členovia SRZ MO Tisovec, 8 € nečlenovia

Účasť na turnaji : platný rybársky lístok, povolenie na rybolov, členský preukaz

Kategória : mládež od 15 rokov, dospelí

Štartovné zahŕňa : vecné ceny

Ceny : 1. – 3. miesto pohár

Občerstvenie : organizátor zabezpečí, pretekári si hradia sami

 

Časový rozpis pretekov: 14.00 – preteky, časový limit (kolá) bude stanovený podľa

počtu prihlásených. Pretek sa uskutoční po ukončení

a vyhodnotení preteku v LRU – plávaná.

 

– vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie cien

 

Pravidlá pretekov:

 

Povolený spôsob lovu :LRU – mucha (Zákon o rybárstve: §17, bod 7)

Privlastňovanie rýb : Zákon o rybárstve: §14, bod 1-5 a vykonávacia vyhláška

Druh nástrahy : na nástavci môže byť len jedna mucha, suchá, mokrá, nymfovanie,

strimrovanie

 

Bodovanie : bodovanie úlovkov bez merania úlovkov. Na vyhodnotenie slúži

počet úlovkov a pri rovnosti počtu úlovkov rozhoduje najväčšia

ryba, prípadne pri rovnosti najväčších rýb druhá najväčšia ryba.

 

Bodované ryby : pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

 

Priebeh lovu : lov je povolený len z brehu na jeden prút. Háčiky musia byť bez

protihrotov. Ryba vylovená bez podberáka sa nepočíta. Ryba sa

z podberáka nevyberá, púšťa sa späť do vody. Pretekár musí mať

povinnú výbavu.

 

Zaobchádzanie s rybou: organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

bodu pretekov

 

Poznámka: Na základe Zákona o rybárstve § 19 písm.h organizátor umožní výkon

rybárskeho práva, len účastníkom tohto preteku.

 

 

Viliam Slašťan

riaditeľ pretekov


Vytvorené: 17. 4. 2018
Posledná aktualizácia: 23. 4. 2018 14:44
Autor: Správca Webu