Navigácia

Obsah

Príhovor primátorky mesta Mgr. Ireny Milecovej

Typ: ostatné
Príhovor primátorky mesta Mgr. Ireny Milecovej 1Vážené novozvolené mestské zastupiteľstvo,vážené dámy, vážení páni, milí hostia!
Dovoľte mi, ako novozvolenej primátorke mesta Tisovec a m. č Rimavská Píla, sa v prvom rade poďakovať za veľkú dôveru všetkým občanom, ktorej sa mi dostalo vo voľbách.

Vážené novozvolené mestské zastupiteľstvo,vážené dámy, vážení páni, milí hostia!

Dovoľte mi, ako novozvolenej primátorke mesta Tisovec a m. č Rimavská Píla, sa v prvom rade poďakovať za veľkú dôveru všetkým občanom, ktorej sa mi dostalo vo voľbách. Je to pre mňa pocta, dôvera, ale hlavne veľká osobná zodpovednosť, aby som Vás nesklamala. Vykonávať nové poslanie čestne, svedomito a transparentne, je pre mňa osobným záväzkom na najbližšie štyri roky. Svoju funkciu chcem vykonávať v prospech všetkých našich občanov a chcem hľadať tú správnu cestu k rozhodnutiam, ktoré budú na osoh celému mestu. Viem, že hľadať správne rozhodnutia si vyžaduje aj veľké umenie kompromisov, umenie počúvať a vedieť niesť zodpovednosť. Na začiatku môjho pôsobenia vo funkcii primátorky Vás chcem poprosiť aj o toleranciu, ktorú budem potrebovať pokiaľ sa oboznámim so všetkými povinnosťami.

Na správnu cestu smerovania Tisovca a Rimavskej Píly chcem vykročiť spoločne so všetkými občanmi, ktorí majú úprimný záujem meniť veci k lepšiemu. Moje dvere aj uši sú otvorené novým nápadom a riešeniam.Želám si, aby sme hlavne mladým ľuďom dali nádej, že Tisovec je dobré miesto na život.

Určite všetci viete, že na zabezpečenie celého chodu mesta, rozvojové aj investičné aktivity, potrebujeme množstvo finančných prostriedkov a tie musíme rozumne rozdeliť. Želám si, aby sme dokázali spoločne získavať finančné prostriedky pre rozvoj mesta a aby nám tieto investície priniesli pozitívne zmeny a viditeľné výsledky. Ale mám aj prosbu, nesnažme sa riešiť všetko len cez peniaze, lebo často stačí ochota urobiť niečo navyše, ochota obetovať svoj voľný čas a svoju pohodlnosť pre zveľadenie či skrášlenie svojho mesta či okolia.

Mojim ďalším želaním je, aby si každý zamestnanec mesta svoju prácu vážil a aby si vážil aj každého svojho spoluobčana a správal sa k nemu s úctou a rešpektom.

 

 Vážené novozvolené poslankyne a poslanci,

naši občania nám spoločne dali dôveru, aby sme ďalšie štyri roky stáli na čele našej samosprávy a rozhodovali o jej ďalšom smerovaní. K tomuto úspechu Vám všetkým srdečne gratulujem. Verím, že tak, ako sme tu všetci spoločne zložili sľub, že budeme pracovať pre rozvoj Tisovca a Rimavskej Píly, budeme to dokazovať aj svojim každodenným prístupom k rozhodovaniu a svojimi skutkami. Ponúkam ruku k spolupráci každému z Vás, aby sme zodpovedne pracovali ako tím pre našich občanov, pretože to od nás očakávajú.

Vážené poslankyne a poslanci, občania si Vás zvolili, aby ste ich zastupovali a obhajovali ich záujmy. Ja osobne Vás vnímam ako svojich spolupracovníkov, s ktorými mám spoločný cieľ a preto, dajme hlavy dokopy a spoločne realizujme naše predstavy o čo najlepšom fungovaní nášho mesta. A ešte mám na Vás prosbu, aby ste boli pre ostatných občanov príkladom a vzorom nielen v osobnom živote, ale aj svojím angažovaním sa a prístupom k zlepšovaniu vecí verejných. Stará múdrosť hovorí: „Čo robíš, rob múdro a pozeraj na cieľ.“ Cieľ musíme mať spoločný, za ktorý nám občania mesta dajú svoje hodnotenie po štyroch rokoch práce. 
Vážení kolegovia, nech sa nám v spoločnej práci darí!

 

Vážení prítomní,

Dovoľte mi poďakovať sa odchádzajúcemu primátorovi Ing. Petrovi Mináčovi za jeho prácu, ktorú robil pre mesto a jeho občanov 28 rokov a popriať mu hlavne veľa zdravia v ďalších rokoch a spokojnosti v kruhu rodiny.

A na záver chcem popriať Vám všetkým, moji spoluobčania veľa zdravia, šťastia a lásky do nasledujúcich predvianočných dní, nech sú naplnené spolupatričnosťou, porozumením a ľudskosťou.

 

Irena Milecová


Vytvorené: 7. 12. 2018
Posledná aktualizácia: 7. 12. 2018 09:06
Autor: Správca Webu