Navigácia

Obsah

Pozvánka na zasadnutie MsZ

Typ: ostatné
Pozvánka na zasadnutie MsZ 1 13.7.2022 o 16:00
zasadačka MsÚ

Pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa bude konať mimo plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva
v stredu 13. júla 2022 o 16,00h
v zasadačke Mestského úradu v Tisovci.
PROGRAM
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia mestského zastupiteľstva
3. Voľba návrhovej komisie
4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
5. Informácia o vyhlásení volieb voľbách do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov na volebné obdobie 2022 – 2026
Predkladá: Ing. E. Kučeráková, prednostka mestského úradu
6. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora/primátorky na volebné obdobie 2022 - 2026
Predkladá: Ing. E. Kučeráková, prednostka mestského úradu
7. Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva, určenie volebných obvodov, určenie volebných okrskov a volebných miestností
Predkladá: Ing. E. Kučeráková, prednostka mestského úradu
8. Rôzne
Mgr. Irena Milecová
primátorka MESTA TISOVEC


Vytvorené: 7. 7. 2022
Posledná aktualizácia: 7. 7. 2022 9:15
Autor: Správca Webu