Navigácia

Obsah

P R O P O Z Í C I E rybárske preteky v LRU – prívlač Tisovský rybník – 21.-22. september 2018

Typ: Šport
P R O P O Z Í C I E  rybárske preteky v LRU – prívlač Tisovský rybník – 21.-22. september 2018 1 21.-22. september 2018

P R O P O Z Í C I E

Detské rybárske preteky v LRU – prívlač Tisovský rybník – 21. september 2018

(Pretek uzatvorený – len pre členov SRZ MO Tisovec)

 

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov                : Mgr. Karol Mixtaj

Organizátor                         : SRZ  MO Tisovec

Zástupca riaditeľa               : Igor Murtin

Administrátor                      : Ján Ridzoň

Hlavný rozhodca                 : Róbert Trnavský

Pomocný rozhodcovia         : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

 

Organizačné pokyny:

Termín pretekov                  : 21. september 2018

Miesto konania                    : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné                             : 0 €

Účasť na pretekoch             : rybársky lístok, povolenie na rybolov, sprevádzajúca plnoletá 

                                              osoba

Kategória                            : deti do 14 rokov (vrátane) 

Ceny                                   : účastnícky diplom podľa poradia

 

Časový rozpis pretekov:  14.30 – príchod a stretnutie na rybníku, registrácia

                                            15.00 – otvorenie pretekov

                                            15.10 – 15.25 losovanie lovných miest a presun na lovné miesta

                                            15.30 – 17.00 pretek

                                            17.10 – vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie diplomov                                         

Pravidlá pretekov:

Povolený spôsob lovu  : LRU – prívlač (Zákon o rybárstve a príslušná Vyhláška: §17 ods. 6).

Privlastňovanie rýb      : Zákon o rybárstve a príslušná Vyhláška: §14 ods. 7.                                        

Bodovanie                    : Za 2 ks ulovených rýb v čo najkratšom časovom úseku (po ulovení

                                       pretekár odstupuje z preteku).

Bodované ryby             : Pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

                                        t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Priebeh lovu                 : Lov je povolený len z brehu, na jeden prút. Ryba musí  byť vylovená

                                       len podberákom. Vylovená ryba bez podberáku sa nehodnotí. 

                                       Pretekár musí mať povinnú výbavu.

 

Zaobchádzanie s rybou: Organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

                                        bodu pretekov.

 

Poznámka:

Na základe Zákona o rybárstve § 19 písm. h organizátor umožní výkon rybárskeho práva len účastníkom tohto preteku.

 

UPOZORNENIE

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá  za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Sprevádzajúca plnoletá osoba je zodpovedná za zvereného pretekára.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

 

 

                                                                                                         Mgr. Karol Mixtaj

                                                                                                           riaditeľ pretekov       

 

 

P R O P O Z Í C I E

rybárske preteky v LRU – prívlač  Tisovský rybník – 22. september 2018

(Pretek uzatvorený – len pre členov SRZ MO Tisovec)

Všeobecné ustanovenia:

Riaditeľ pretekov                : Viliam Slašťan

Organizátor                         : SRZ  MO Tisovec

Zástupca riaditeľa -             : Mgr. Karol Mixtaj

 tajomník

Administrátor                      : Ján Ridzoň

Pokladník                            : Igor Murtin

Hlavný rozhodca                 : Milan Vetrák

Pomocný rozhodcovia         : určí hlavný rozhodca podľa počtu prihlásených

Technicko-materiálne         

zabezpečenie                       : Vladimír Ivarg

Usporiadateľ                        : Štefan Ferster, Ján Trnavský

Organizačné pokyny:

Termín pretekov                  : 22. september 2018

Miesto konania                    : Tisovský rybník (revír č. 3-3540-1-1)

Štartovné                             : 0 €

Účasť na pretekoch             : platný rybársky lístok, povolenie na rybolov, členský preukaz

Kategória                            : mládež od 15 rokov, dospelí 

Ceny                                   : 1. – 3. miesto – diplom + diplom za najväčšiu ulovenú rybu

Občerstvenie                       : organizátor nezabezpečuje                                            

Časový rozpis pretekov:  08.00 –            príchod a stretnutie na rybníku

                                            08.00 – 08.30 registrácia pretekárov, losovanie

                                            08.35 –           otvorenie pretekov

                                            08.45 –           presun na lovné miesta

                                            09.50 –           preteky časový limit (kolá) bude stanovený podľa počtu                    

                                                                   prihlásených

                                            13.00 –          vyhodnotenie pretekov a odovzdávanie diplomov

Pravidlá pretekov:

Povolený spôsob lovu  : LRU – prívlač (Zákon o rybárstve a príslušná Vyhláška: §17 ods.6).

Privlastňovanie rýb      : Zákon o rybárstve a príslušná Vyhláška: §14 písm. b.

Druh nástrahy               : Podľa platnej legislatívy (organizátor spresní).

Bodovanie                    : Za 4 ks ulovených rýb v čo najkratšom časovom úseku (po ulovení

                                       pretekár odstupuje z preteku).

Bodované ryby             : Pstruh dúhový. Bodujú sa len ryby zaseknuté v hlavovej časti,

                                        t.j. od špičky nosa po zadný okraj žiabrového oblúka.

Priebeh lovu                 : Lov je povolený len z brehu na jeden prút. Každá  ulovená ryba musí    

                                       byť vylovená len podberákom. Vylovená ryba bez podberáka sa                                                                        

                                      nehodnotí. Pretekár je povinný mať pri sebe povinnú výbavu.

Zaobchádzanie s rybou: Organizátor vykoná pred pretekmi poučenie a vysvetlenie k tomuto

                                        bodu pretekov.

Poznámka: Na základe Zákona o rybárstve § 19 písm. h organizátor umožní výkon 

                     rybárskeho práva len účastníkom tohto preteku.

UPOZORNENIE

Organizátor pretekov nezabezpečuje zdravotné zabezpečenie.

Organizátor nezodpovedá  za vzniknutý úraz a jeho následky.

Pretekár je povinný mať pri sebe preukaz poistenca.

Každý pretekár preteká na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za majetkovú ujmu, ani iné škody.

Počas pretekov je súťažiacim zakázané používanie alkoholických nápojov.

 

                                                                                                                         Viliam Slašťan  

                                                                                                                        riaditeľ pretekov 


Vytvorené: 12. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 12. 9. 2018 11:32
Autor: Správca Webu