Navigácia

Obsah

Oznámenie primátorky mesta

Typ: ostatné
Oznámenie primátorky mesta 1Oznámenie primátorky mesta o nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Tisovci

V súlade s ustanovením § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
o z n a m u j e m
nastúpenie náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Tisovci.
Mandát poslanca Mestského zastupiteľstva v Tisovci vo Volebnom obvode č. 1 zanikol vzdaním sa Karola HRUŠKU poslaneckého mandátu. Vzdanie sa mandátu poslanca mestského zastupiteľstva bolo dňa 26. augusta 2020 na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Tisovci, ktoré sa konalo v Kultúrnom dome v mestskej časti Rimavská Píla, vykonané ústne, do zápisnice z rokovania mestského zastupiteľstva. Podľa ustanovenia § 25 ods. 2 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, vzdaním sa mandátu dochádza k zániku mandátu poslanca.
Podľa ustanovenia § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak zanikol mandát poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát.
Mestské zastupiteľstvo v Tisovci v súlade s ustanovením § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov oznamuje, že v zmysle zápisnice mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v Meste Tisovec, do mestského zastupiteľstva na volebné obdobie 2018 – 2020 konaných dňa 10.11.2018 ako náhradníčka na zaniknutý mandát poslanca mestského zastupiteľstva vo Volebnom obvode č. 1 nastupuje Ing. Anna KOŽIAKOVÁ, ktorú ako kandidátku navrhlo politické hnutie Kresťanskodemokratické hnutie.
 

Mgr. Irena Milecová, v.r.
primátorka mesta


Príloha

Vytvorené: 8. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 8. 9. 2020 14:10
Autor: Správca Webu