Navigácia

Obsah

Oslava deväťdesiatky Robotníckeho spevokolu Bradlan v Trnave

Typ: ostatné
Verejnosti je známe, že tisovský Mužský spevokol Dr. Samuela Daxnera je v dlhoročnom priateľskom kontakte s členmi mužského Robotníckeho spevokolu Bradlan v Trnave. Toto priateľstvo si navzájom prejavujeme rozličnými recipročnými výmenami pri účinkovaní, gratuláciami pri výročiach, sviatkoch, jubileách a oceneniach.

Stalo sa tak aj tento rok, v ktorom si spoločne pripomíname 90 rokov existencie nášho trnavského spevokolského brata. Na pripomienku jubilea sme boli pozvaní v lete, no okolnosti sa vyvinuli tak, že na ňu, z dôvodu hygienických obmedzení, nemohla zástupná delegácia MSSD vycestovať. Celá plánovaná pripomienka so slávnostným koncertom Bradlanu a sprievodnými podujatiami sa obmedzila na otvorenie výstavy v Západoslovenskom múzeu v Trnave. No nám sa podarilo nájsť zástupné riešenie tak, aby nás mohla reprezentovať príslušná zodpovedná osoba, ktorá bola ochotná vziať na seba ťarchu zodpovednosti a zastúpiť tisovský spevokol v tejto komplikovanej situácii. Z toho dôvodu chcem v mene všetkých bratov spevákov poďakovať sl. Simone Rukavicovej za ochotu osobne sa zúčastniť uvedenej pripomienky a odovzdať pozdravný list spevokolu Bradlanistom. Ďakujem aj za ochotu podeliť sa so zážitkami a fotografiami z podujatia:

Dňa 9. októbra 2020 som sa zúčastnila oslavy 90. výročia založenia Robotníckeho spevokolu Bradlan v Trnave. Niesla sa v duchu komornej atmosféry a to i napriek tomu, že priestory trnavského Západoslovenského múzea predurčovali jej pompéznosť. Pri príchode ma priateľsky uvítal predseda spevokolu Ing. Daniel Ďuriš, PhD. a predstavil mi ďalších prítomných hostí.

Súčasťou oslavy bola aj výstava Bradlan – 90. výročie speváckeho zboru, ktorú otvorila predstaviteľka múzea. V zastúpení všetkých občanov nasledovala gratulácia prednostky Mestského úradu v Trnave. Ďalšími gratulantmi boli zástupkyne Matice Slovenskej, ktoré pripojili aj prednes dojímavej básne.

V neposlednom rade som v mene tisovského spevokolu pogratulovala jubilantom ku krásnemu výročiu aj ja a odovzdala dirigentovi Ing. Andrejovi Rapantovi písomnú podobu gratulácie - list, ktorý zo srdca venovali členovia MSSD.

Nakoľko súčasné opatrenia nedovoľovali byť svedkami umeleckého prejavu jubilujúcich členov v uzavretom priestore, po prezretí výstavy sme sa presunuli do átria múzea, v ktorom sme so záujmom sa započúvali do dvoch skladieb z ich repertoáru.

Opatrenia eliminujúce šírenia Corona vírusu boli tiež dôvodom, že uvedenej oslavy som sa za celý kolektív spevokolu Dr. Samuela Daxnera z Tisovca zúčastnila len ja, ktorá v meste Trnava pôsobím.

Záverom ma Bradlanci požiadali o odovzdanie pozdravu do Tisovca, spojeného s presvedčením skorého možného vzájomného stretnutia.

Simona Rukavicová

(Štefan Sabó)


Vytvorené: 13. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 13. 10. 2020 12:25
Autor: Správca Webu