Navigácia

Obsah

Noc literatúry 2020

Typ: Podujatia
Noc literatúry 2020 1Deň sa pomaly chýlil ku koncu. Slnko už našlo úkryt kdesi za Hradovou. Pre partiu nadšencov literatúry a regionálnej histórie, ktorí sa rozhodli prežiť prvú „Literárnu noc“ v Tisovci, mal však deň ešte vzácne pokračovanie.

V tichu večera, sprevádzaní vôňou leta spoločne zažili netradičné spoznávanie významných osobností nášho mesta a ich literárnych diel. Literatúra je vzácny fenomén – je to svet hodnôt, nekonečný priestor nápadov, svet vzácnych pohladení duše, svet, ktorý dáva duši voľnosť.
Tohtoročná Noc literatúry (23.júla 2020) mala priblížiť verejnosti netradičným spôsobom regionálnu literatúru prostredníctvom série verejných čítaní. Vybrali sme 5 zaujímavých miest v meste, 5 zaujímavých ľudí – predčitateľov, niekoľko zaujímavých tisovských autorov a ich diela, príp. diela, ktoré súvisia s naším mestom Tisovec.
1.zastavenie – Rodný dom Dr. Vlada Clementisa. V autentických priestoroch, kde prežil svoje detstvo neskorší minister zahraničných vecí, sme sa započúvali do príhod malého Vladka, ktoré neskôr zachytil v listoch z väzenia svojej žene Líde. Spomínal na mamu, rodinu, súrodencov, priateľov. Knižne vyšli pod názvom Nedokončená kronika mnoho rokov po jeho smrti. Literárnym dielom i životnými osudmi Vlada Clementisa sprevádzala predsedníčka MO Matice slovenskej, Monika Koncošová.
2.zastavenie – Kancelária Partnerstva Muránska planina – Čierny Hron. Práve z jej okien sa naskytuje krásny výhľad na tisovské námestie. Dnes je zrekonštruované, ale v roku 1960 sa stalo kulisou filmu Jerguš Lapin. Práve preto sme do Literárnej noci zvolili dielo Ľuda Ondrejov – Zbojnícka mladosť, ktoré nám predstavila mladá čitateľka Romana Rončáková. Účastníci podujatia si tiež mohli pozrieť ukážku z filmu, či výstavku fotografií starej vysokej pece, kde sa film tiež natáčal.
3.zastavenie – Dom Štefana Marka Daxnera, ktorý je dnes sídlom DH Hradovanky či Mužského spevokolu Sama Daxnera. Tisovský rodák Š.M.Daxner - právnik, politik, ekonóm, publicista, predstaviteľ slovenského národa a politiky v 19. storočí, spolutvorca Žiadostí slovenského národa, spolutvorca Memoranda národa slovenského, spoluorganizátor celonárodného zhromaždenia v Liptovskom Mikuláši v roku 1848, iniciátor Slovenského národného zhromaždenia v Martine v roku 1861, člen spolku Tatrín, redaktor Pešťbudínskych vedomostí, iniciátor založenia prvého slovenského gymnázia v Revúcej i Matice slovenskej. Z bohatej publikačnej tvorby List z plešivského väzenia, ktorý napísal slovenským učiteľom, prečítal viceprimátor mesta Tisovec, Dušan Kojnok.
4.zastavenie – Evanjelické gymnázium Tisovec. Myšlienka založiť v Tisovci evanjelické slovensko-anglické gymnázium, ktorá sa objavila po zmene politických pomerov, po roku 1989, vychádzala z bohatej tradície evanjelického základného školstva a zo stále živej spomienky na gymnázium, ktoré pôsobilo v Tisovci v rokoch 1938 – 1953, po Viedenskej arbitráži. Študujúca gymnaziálna mládež nadväzovala na tradície dovtedajších stredných škôl - predstavovala sa svojimi kultúrnymi aktivitami, ako boli divadelné predstavenia, literárne večery pre tisovské publikum, objavovali sa talentovaní, literárne činní študenti. Básnickú tvorbu Ctibora Štítnického, Jána Brocku, Milana Krausa a Františka Bábelu predstavil Karol Hruška, člen DS Daxner.
5.zastavenie – Mestská knižnica A.H.Škultétyho. Štúrovec, evanjelický farár, horlivý spisovateľ, etnograf, podnecovateľ slovenskej literatúry a vzdelanosti vo svojej dobe, zakladateľ a prvý knihovník tisovskej knižnice v roku 1842, riaditeľ revúckeho gymnázia sa významne zaslúžil o rozvoj slovenskej literatúry, zvlášť v oblasti pre deti a mládež. Mravoučnou poviedkou z knihy Rozprávky a rečňovanky ukončila vedúca tisovskej knižnice Mirka Kojnoková malé literárne putovanie.
Spoznali sme miesta v Tisovci úzko späté s nejakým literárnym počinom. Spoznali sme priestory, z ktorých niektoré nie sú bežne dostupné verejnosti. Keďže však mesto Tisovec má mnoho ďalších skrytých miest, má mnoho ďalších literárne činných osobností, veríme, že sa niekedy opäť vyberieme hľadať ich stopy.
Podujatie NOC LITERATÚRY v rámci projektu ČÍTAJÚCE MESTO podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia, ako hlavný partner podujatia. A vďaka patrí aj všetkým zúčastneným - účinkujúcim i návštevníkom.

FOTOGALÉRIA


Vytvorené: 27. 7. 2020
Posledná aktualizácia: 27. 7. 2020 10:51
Autor: Správca Webu