Navigácia

Obsah

Niekoľko poznámok k ihrisku RODINKA

Typ: ostatné
Komentár JUDr. Mária Keletiho, poslanca MsZ v Tisovci

Milí spoluobčania,

keďže tu tiež žijem s Vami /a to nielen posledný rok/, nemohli ma nechať chladným niektoré tvrdenia Jána Vengrína v článku v októbrom Tisovskom mesačníku, ktorý teraz čítate, nadväzujúce na jeho septembrový status na istej sociálnej sieti. Tí, ktorí ste ich nečítali, alebo sa Vám ich nechce čítať, zhrniem, že v mesačníku uviedol, že na projekt detského ihriska RODINKA nášmu mestu Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny za jeho aktívnej súčinnosti poskytlo dotáciu 50.000 €, a túto zmarila dlhodobá nečinnosť samosprávy na škodu obyvateľov. Aktívne mali pritom pôsobiť egá a záujmy nejakej skupiny ľudí, ktoré prevýšili potrebu väčšiny obyvateľov nášho mesta.

 

Upozorňujem, že článok nie je určený pre ľudí, ktorí predmetnú vec už teraz posudzujú cez krvavé oči. Bude obsahovať fakty, aby si každý mohol urobiť na vec názor sám, pokiaľ chce.

 

Považoval by som za prirodzené, že kandidát na primátora sa aspoň v základe trafí do presného čísla. Zmluvu o poskytnutí dotácie č. 18722/2021- M ODPD nájdete na stránke mesta, zverejnenú v časti zmluvy dňa 26.11.2021. Z nej vyplýva, že celkovo nám ministerstvo neposkytlo žiadnych 50.000,- € ale presne 42.200,- €. Odporúčam si pozrieť hlavne prílohu č. 1 k tejto zmluve, kde je stanovený zmluvný rozpočet. Celková investícia je 46.890,- €, z čoho mesto malo financovať len 10 % teda sumu 4.690,- €. Ani celkový zmluvný rozpočet nedosahoval sumu 50.000,- €.

 

Na sociálnej sieti Ján Vengrín uviedol, že mesto sa zaviazalo financovať všetky ostatné výdavky, teda najmä terénne úpravy a dopadové plochy, ukotvenia a podobne, čo tiež nie je pravda. Stačí si prečítať obsah zmluvy, predpokladaný rozpočet mal pokryť všetko okrem terénnych úprav, teda prípravy plochy.

 

„Nečinná samospráva“, ktorej je aj on súčasťou, urobila verejné obstarávanie, v ktorej bola doručená len jedna ponuka na sumu 76.030,- € vrátane dopadových plôch, ktoré mali byť súčasťou ihriska aj v zmysle zmluvy. Pravdivo treba uviesť, že následne bola oslovená aj iná spoločnosť, ktorá dala o niečo nižšiu cenu, avšak ihrisko nevedela zrealizovať v tomto roku, pričom dotáciu bolo nutné vyčerpať do konca roka. Následne zamestnanci úradu Ing. Miriam Janotíková a Ľuboš Demian vec aktívne riešili s ministerstvom v podstate možnosťou navýšenia dotácie alebo zníženie počtu prvkov ihriska. Ministerstvo navrhlo znížiť počet prvkov a zvýšiť cenové limity. Dofinancovanie možné nebolo. Peniaze sú asi potrebnejšie na zbytočné lety vládnych vrtuľníkov.

 

Niektorí z Vás videli aj pripojenú fotku virtuálneho ihriska pri spomínanom statuse na sociálnej siete. Po komunikácii s ministerstvom naše ihrisko tak vôbec nemalo vypadať. Ostala len jedna loď, hojdačky a pieskovisko. Žiadna ďalšia loď, fitdráha, či altánok. Preto som na začiatku písal o virtuálnom ihrisku, ale z môjho pohľadu skôr išlo o to vybrať správnu fotku v záujme nabudenia tej správnej odsudzujúcej emócie.

 

Po opakovaní verejného obstarávania sme sa takmer presne zmestili do pôvodnej celej ceny projektu cca 47.000,- € za takto pár okresaných prvkov. K tomu bolo treba pripočítať vyvolané investície na úpravu areálu, dopadové plochy, kotvenie a oplotenie areálu. Oddelenie výstavby vyvolané náklady vyčíslilo na viac ako 50.000,- €. Ale buďme optimisti a povedzme, že by sme ich z časti svojpomocne zvládli na 42.200,- €, teda za rovnakú sumu ako bola poskytnutá dotácia. Povedzme, že financovanie by bolo 50% my a 50 % dotácia. Z hľadiska výšky spolufinancovania by to bol najhorší projekt do akého sa mesto zapojilo. Na porovnanie naše financovanie do nepochybne lepšie vybaveného Ihriska Žihadielko bola cca 14.000,- €.

 

A pre ďalšie porovnania v projekte / ktorý som mal, ako som sa dopočul spoločne s Robom Buchtom z nejakého neznámeho dôvodu zrušiť/ na centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti sú vysúťažené náklady na stavebnú časť 708.073,93 €, naše spolufinancovanie je 5% teda 35.403,70 €, zdravotechnika je za 122.544 €| s naším podielom vo výške 6.127, 20 €. Poctivo je treba uviesť, že projekt obsahuje aj neoprávnené výdavky za 26.659,80 €. Zaokrúhlene teda pri zdravotnom stredisku za cca 857.000,- € budú naše výdavky cca 79.000,- €, vrátane neoprávnených výdavkov. Naše spolufinancovanie je na úrovni 9 % percent, vrátane neoprávnených výdavkov.

 

Takže za celkom porovnateľné sumy dostaneme vec v hodnote cca 850.000,- €, ktorú dlhodobo potrebujeme /pri odpočítaní neoprávnených výdavkov za úplne rovnakú sumu/. Či sa to dá porovnať s investíciou do zle vybaveného ihriska vzdialeného 300 metrov od iného oveľa lepšie vybaveného detského ihriska je už otázka pre každého z Vás.

 

Plán obnovy a odolnosti už ponúka a bude ponúkať ďalšie možnosti zlepšovania infraštruktúry miest a obcí na rovnakej a menšej miere spolufinancovania ako je to pri zdravotnom stredisku. Za 42.000,- € teda dostaneme hodnoty rádovo v stotisícoch a tak sa pri zodpovednom rozhodovaní musíte zamyslieť nad tým, čo sú priority mesta. Keby na tých dvoch detských ihriskách na pol kilometri bol aspoň taký pretlak, že deti stoja v rade. A tak je to nakoniec o vhodnosti využitia peňazí, ktoré máme. Nebude treba vybavovačov, bude treba mať vlastné zdroje a ľudí so skúsenosťami v projektoch.

 

Každý z Vás si názor musí vytvoriť sám a môže pred čísla posunúť iné priority. Rozhodovať sa však treba na podklade argumentov a nie na podklade umelo vyvolaných emócií ovplyvnených zavádzajúcimi vecami. Nie je prioritou, aby sme mali všetci rovnaký názor, práve naopak. Riešenie a rozhodnutie by však malo vzniknúť na podklade diskusie a argumentov. Ale tu o to podľa mňa nešlo. Umelé vyvolanie negatívnych emócií malo podľa mňa zjavne prioritu. Spoločnosť a najmä našu malú komunitu však treba spájať a nie rozdeľovať.

 

 

Ministerstvo rozdalo v rámci tohto projektu celkom 223 dotácií. Pátraním na nete sa mi podarilo zistiť, že doposiaľ ich bolo otvorených 7, možno aj viac, ale veľmi neverím, že by sa o tom v predvolebnom čase nepísalo. Takže doposiaľ 7 ihrísk z 223 poskytnutých dotácií. Projekt samotný bol podrobený kritike už v čase jeho vzniku. Zdá sa, že kritika nebola neoprávnená a projekt bol zle pripravený. Vo vracaní dotácie teda asi nebudeme celkom sami, skôr naopak, keďže projekty podporené v minulom roku sa musia zúčtovať do konca tohto roka.

 

Pri tom čo financovať a s akým efektom pri reálnej potrebe našich obyvateľov sme museli zvažovať aj každodenne sa omieľajúce fakty o náraste cien. Musíte zvažovať, či má projekt financovaný 50 na 50 takú potrebu pre obyvateľov, aby sa následne neohrozilo financovanie iných už rozbehnutých projektov ako je zdravotné stredisko, oprava domu smútku, projektov, na ktorých sa už pracuje, alebo a na vyhlásenie ktorých mesto čaká. Prípadne môžete zvažovať obmedzenie služieb pre obyvateľov, menej svietenia, menej vyvážania smetí, obmedzenie starostlivosti o dôchodcov. Keďže samospráva je na konci záujmu vládnej moci aj tak nám nejaké obmedzenia hrozia. Alebo môžeme tiež zvažovať navýšenie daní a poplatkov a ďalšie zvýšenie zaťaženia občanov. To by bolo kritikov, že mesto kvôli okresanému ihrisku postavenému vedľa iného ihriska zvyšuje dane. Každá vec v rozpočte mesta pri takomto náklade totiž vyvolá efekt v jeho inej časti. Mestá a obec totiž nemôžu mať záporné hospodárenie. Podmienky od podpisovania zmluvy o dotácii sa výrazne zmenili a musíte na to reagovať. Ja zvažujúc všetko uvedené som pri hlasovaní volil z môjho pohľadu pre mesto dôležitejšie veci a odmietol som nezmyslene vysoké spolufinancovanie. A napriek kritike by som takto hlasoval znova. Názor však môžeme mať každý z Vás úplne iný. Bol by som len rád, keby sa v budúcnosti diskusie na akomkoľvek fóre odvíjali na základe faktov a argumentov.

 

Mário Keleti


Vytvorené: 21. 10. 2022
Posledná aktualizácia: 21. 10. 2022 11:09
Autor: Správca Webu