Navigácia

Obsah

Lesný skanzen Tisovec

Typ: ostatné
Lesný skanzen Tisovec 1Mnohí z občanov mesta, ale aj prechádzajúci, si všimli počas týchto mesiacov, výraznú aktivitu v opustenej záhrade na Hviezdoslavovej ulici (oproti Mestských lesov Tisovec s.r.o.).
Dnes Vám už môžeme všetkým s hrdosťou oznámiť, že vysoké nasadenie zainteresovaných a ochota spolupracovať, priniesla ovocie a v tejto záhrade vyrástol LESNÝ SKANZEN TISOVEC.

 Tento krásny areál pre nás všetkých vybudovali Mestské lesy Tisovec s.r.o. za spolupráce ochotných ľudí a organizácií.

Už v roku 2016, v prvej etape realizácie tohto projektu Mestské lesy Tisovec s.r.o. vyčistili celý pozemok od náletových drevín a inváznych rastlín, oplotili budúci areál a za spolupráce OZ Zbojská a Nadácie Orange začali I.etapu naplnenia myšlienky vybudovať areál, ako oddychovú zónu na konci náučného chodníka Voniaca. Do konca roka 2016 zamestnanci Mestských lesov Tisovec s.r.o. vybudovali altán a osadili informačné tabule, ktoré mali prechádzajúcich turistov a deti oboznamovať s lesom, jeho funkciou, s negatívnym vplyvom odpadov na životné prostredie a so spoznávaním lesných biotopov.

V tomto roku 2017 sa zmobilizovali ďalšie organizácie a po úspešnom získaní grantu od Nadácie Ekopolis naštartovali II.etapu projektu. Následne sa podarilo získať aj granty od Nadácie EPH a Partnerstva Muránska planina - Čierny Hron. V rámci týchto projektov bol vybudovaný druhý altán s otvoreným ohniskom a premietacím plátnom, privedená elektrická energia, vyrobené interaktívne prvky a ďalšie prvky drobnej infraštruktúry (napr. chodníky, drevorezby zvierat, domčeky pre hmyz, vtáčie búdky apod.). Mestské lesy Tisovec s.r.o. vybudovali jazierko s mostíkom, detské ihrisko, mini lezeckú stenu, lavičky, stoly, toalety či odpadkové koše. Toto všetko spestrila mladá generácia (deti a študenti), ktorí vysadili stromčeky, vyvozili chodníky štrkom, vyrobili drobné zvieratá, dokončili akupresúrny chodník, vymaľovali a skrášlili altán na motívy Ferdinanda Coburga a hlavne priniesli dobrú náladu a novú energiu.

 Všetci zainteresovaní nadšenci svojou mierou prispeli k vybudovaniu nášho Lesného skanzenu Tisovec. Naďalej, ale hlavným garantom celého projektu ostávajú Mestské lesy Tisovec s.r.o., ktorých zamestnanci odpracovali na tomto projekte počas roka neuveriteľných cca 5 000 hodín.

Areál Lesný skanzen Tisovec sa nám všetkým podarilo dokončiť podľa plánu a slávnostne sme ho odovzdali verejnosti dňa 23.10.2017, za prítomnosti zástupcov Múzea vo Svätom Antone, NP Muránska planina, zástupcov Združenia obecných lesov SR a Lesy Banská Belá, s.r.o., zástupcov miestnych škôl (ZŠ Tisovec, EGT Tisovec a SOŠ Tisovec), zástupcov DDaDSS Tisovec, ako aj zástupcov MsL Tisovec s.r.o. a miestnych podnikateľov a občanov.

V závere by sme chceli verejne poďakovať všetkým dobrovoľníkom a nadšencom z radov podnikateľov, občianskych združení, ale aj dôchodcov a mládeže, ktorí svojou vlastnou prácou prispeli k želanému výsledku, ktorý vznikol aj vďaka rešpektovaniu názorov a pripomienok všetkých zainteresovaných lokálpatriotov. Za všetkých Tisovčanov, okoloidúcich, turistov, ale aj návštevníkov ĎAKUJEME:

  • Zamestnancom Mestských lesov Tisovec s.r.o.

  • Občianskemu združeniu OZ Zbojská (grant z Nadácie ORANGE a EKOPOLIS)

  • T4 - občianskemu združeniu (grant z Nadácie EPH a Partnerstva MP-ČH)

  • Umeleckým majstrom Jánovi Maciakovi a Pavlovi Hajdukovi z Michalovej

  • Remeselníkom Milanovi Láskovi a Jaroslavovi Koniarovi

  • Žiakom ZUŠ a ZŠ v Tisovci, študentom SOŠ a EGT

  • Komisii podnikateľskej, cestovného ruchu a RR pri MsZ v Tisovci

  • Podnikateľom Jozefovi Danišovi DAJO – SERVIS a Ľubomírovi Hanuskovi ELHAN za materiál poskytnutý sponzorsky,

  • Firmám Zbojská s.r.o., TISWOOD s.r.o., TAXOVIA s.r.o., DDaDSS Tisovec za sponzorské dary,

  • Marcelovi Vlčekovi z Pohronskej Polhory za bezplatné poskytnutie fotografií.

 

 

Všetkým Vám ešte raz ĎAKUJEME

Janka Rončáková a Ing. Katarína Mešková

Plagát k stiahnutiu

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore:

orange ekop  mlt t4 zbojska eph mp


Príloha

Vytvorené: 27. 10. 2017
Posledná aktualizácia: 28. 11. 2017 23:14
Autor: Správca Webu