Navigácia

Obsah

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Typ: ostatné
Informácia o voľnom pracovnom mieste 1 Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec, so sídlom Francisciho 803, 980 61 Tisovec informuje o voľnom pracovnom mieste pedagogického zamestnanca – pedagogický asistent učiteľa.

Záujemcovia o pracovnú pozíciu môžu písomnú žiadosť o prijatie do zamestnania doručiť  osobne, alebo poštou zaslať  na adresu Francisciho 803, 980 61 Tisovec.

 

Miesto výkonu práce: Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

Termín nástupu: 01.09.2022

Predpokladaný termín na uzávierku žiadostí: 22.08.2022

Rozsah úväzku: 100%

Platové náležitosti: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Výška mzdy závisí od stupňa dosiahnutého vzdelania a od dĺžky pedagogickej praxe.

Požiadavky na uchádzača: ovládanie PC - základy

Kvalifikačné predpoklady: v súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších zmien a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov – účinná od 15. 1. 2020.  

  •  
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Ovládanie štátneho jazyka

 

 

Požadované doklady:

  • žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • kópie dokladov o ukončenom vzdelaní,
  • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti,
  • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
  • súhlas so spracovaním osobných údajov.

 

Vedenie školy bude kontaktovať len vybraných uchádzačov.

 

Kontakt:

Základná škola Dr. V. Clementisa Tisovec

Francisciho 803

980 61 Tisovec

www.zs-tisovec.edupage.org

0905 716 501, 047 5493207


Vytvorené: 9. 8. 2022
Posledná aktualizácia: 9. 8. 2022 9:23
Autor: Správca Webu