Navigácia

Obsah

Hlasujte v predajniach COOP Jednota za projekt č. 3 "Vráťme život ihrisku Stred"

Typ: ostatné
Cieľom projektu Vráťme život ihrisku Stred je obnoviť chátrajúce ihrisko, vytvoriť na sídlisku Stred
ihrisko, kde by sa deti, mládež a seniori mohli bezpečne hrať a stretávať.

Pravidlá hlasovania sú nastavené tak, že napr. za 32 eurový nákup dostanete 6 žetónov, t.j. za každých celých 5 EUR dostanete jeden žetón !!!

Informácie o projekte
Názov projektu:
Vráťme život ihrisku Stred
Stručný popis projektu:
Cieľom projektu Vráťme život ihrisku Stred je obnoviť chátrajúce ihrisko, vytvoriť na sídlisku Stred
ihrisko, kde by sa deti, mládež a seniori mohli bezpečne hrať a stretávať. Dôležitým prvkom je tiež
spájanie rôznych skupín detí, mladých, dospelých i seniorov, ktorí spoločne žijú na tomto sídlisku.
Miestny aktívny rodičia spolu s ďalšími dobrovoľníkmi aj seniormi a deťmi, najskôr opravia a
zrenovujú oplotenie na ihrisku, plánované je aj vyčistenie plochy, kde sa doplní komplexný prvok
pre menších, ale aj väčších, vyznačia nové čiary na ihrisku. Tieto práce si urobia aktívny občania
sídliska sami formou dobrovoľných brigád. Jednotlivé prvky detského ihriska budú osadené podľa
námetu rodičov, ktorí sa ako dobrovoľníci budú podieľať na zveľadení tohto verejného
priestranstva. Finančné prostriedky použijú na nákup pletiva, nových komplexných prvkov a
nevyhnutných pomôcok na renováciu (farby, štetce, na nákup materiálu potrebného k revitalizácii).
Vytvorením ihriska vznikne nový priestor na stretávanie sa mladých rodín s deťmi, aktívne trávenie
voľného času dospelých a seniorov.
Cieľ projektu:
Cieľom projektu je obnoviť chátrajúce ihrisko na sídlisku Stred v Tisovci. Vytvoriť deťom, mladým
ľuďom, aktívnym ľuďom a seniorom, prostredie na aktívne využitie voľného času. V minulosti sa na
tomto ihrisku uskutočňovali rôzne letné aktivity ( tenisové turnaje, deň detí, rôzne súťaže medzi
bytovkami) ale aj zimné aktivity ako boli hokejové turnaje mládeže, dospelých a seniorov, detský
zimný karneval na korčuliach. Tieto aktivity pomaly strácali na atraktivite práve preto, že ihrisko
postupne chátralo. Vďaka projektu "Vráťme život ihrisku" chceme prinavrátiť zašlú slávu tomuto
ihrisku, obnoviť oplotenie ihriska, doplniť na trávnatú plochu komplexné hracie prvky pre
najmenších, ale hlavne oživiť ihrisko aktivitami, ktoré tu boli v minulosti.
Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený:
Deti, mládež, stredná generácia, seniori mesta Tisovec
Počet zapojených ľudí (dobrovoľníkov) participujúcich na projekte:
50-60 občanov mesta Tisovec

Očakávané výsledky, prínos:
Projekt OZ TisArt "Vráťme život ihrisku" aktívne zapojí do činnosti cca 50 členov miestnych
spolkov a organizácií, aktívnych občanov bytoviek na báze dobrovoľníctva. Výsledkom projektu je
vrátiť deti a
mládež od počítačov na obnovené ihrisko formou nami organizovaných podujatí, ktoré tu v
minulosti fungovali, rozvíjať a viesť mladých a talentovaných ľudí k športovej činnosti.( tenisové
turnaje, deň detí, rôzne súťaže medzi bytovkami, hokejové turnaje mládeže, dospelých a seniorov,
detský zimný karneval na korčuliach). Tieto aktivity chceme vrátiť na obnovené ihrisko, kde sa budú
môcť bezpečne vykonávať.
Dôvod žiadosti o poskytnutie grantu:
Tento projekt prispeje k zbližovaniu obyvateľov a k rozvoju komunitného života, aktivity projektu
budú
realizované dobrovoľníkmi pričom ihrisko bude slúžiť na stretávanie sa a relaxáciu obyvateľov
nielen sídliska Stred, ale aj celého mesta Tisovec.


Vytvorené: 15. 5. 2019
Posledná aktualizácia: 17. 5. 2019 08:02
Autor: Správca Webu