Navigácia

Obsah

Daxnerov Tisovec 2022

Typ: Kultúra
Daxnerov Tisovec 2022 1 Je čas Adventu a už len niekoľko dní nás delí od najkrajších sviatkov roka. Toto obdobie niektorých vedie k oddychu od uponáhľaného života, iných k obzretiu sa do minulosti.

 Záver roka je vždy dobrou príležitosťou na chvíľu sa pristaviť, obzrieť sa, v sviatočnej atmosfére Adventu a Vianoc sa uchýliť do tepla rodinného kruhu a nabrať síl pre nasledujúci rok. Upokojenie by sa malo pretaviť do našej láskavosti, vzájomného porozumenia, spokojnosti a srdečnosti. To všetko sa akosi vytráca z nášho bežného života. Je veľmi dôležité aspoň na chvíľu sa nenáhliť a vychutnať si každú chvíľu, pretože žiadnu z nich už nič nenahradí. A k tomuto času neodmysliteľne patrí aj hudba a spev.

Už 40. krát sme sa v Tisovci spoločne nechali uniesť jedinečným čarom piesní podaných speváckymi zbormi z regiónu aj širšieho okolia Gemera-Malohontu na prehliadke speváckych zborov dospelých, ktorá nie je len prezentáciou celoročnej práce jednotlivých kolektívov, ale je aj príležitosťou na to zastavenie a spomalenie sa a zároveň vyjadruje úctu všetkým účinkujúcim, ktorí nám pomohli si pripomenúť krásu Adventu.

 

Na úvod prehliadky nám zaspieval Miešaný spevácky zbor Bona fide, ktorý pracuje pri Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote a v minulom roku oslávil svoje 50. výročie. Jeho dirigentami, ktorí zanechali osobitnú pečať boli Tibor Gabonáš, Elena Pusztayová, Gabriela Rufusová i Soňa Langová. Už štvrťstoročie vedie zbor Jana Dobrocká. Počas jej pôsobenia sa ku pôvodnému ženskému spevokolu pridali spevom aj chlapi, už 20 rokov vystupuje ako miešaný spevácky zbor, ktorého členovia vytvárajú harmonickú rodinu, čo je dnes veľkým darom. Svojim spevom potešujú nielen Rimavskú Sobotu, okolité dediny, či kúpeľné mestá Číž a Brusno, ale potešili i Prahu, Kolín, Paríž, Srbsko i Taliansko. Spevácky zbor má za sebou vydanie dvoch CD nosičov: Viva la musica a Životom kráčaj šťastne.

V  programe sólo spievali Viera Slatinská, Gitka Krnáčová a Štefan Hájek, na klavíri sprevádza Eva Čarnoká. Dirigovala Jana Dobrocká.

Ďalším našim hosťom bol Miešaný spevácky zbor Nôta z Tisovca, ktorého jadro z ôsmych členov sa začalo stretávať a účinkovať od roku 2016 pri rôznych slávnostných rodinných udalostiach. Neskôr pribudli spoločenské vystúpenia zamerané na liturgické spevy. Chuť spievať evokovala myšlienku rozšíriť repertoár i počet členov. Stalo sa to tak v roku 2020. V súčasnosti spevácky zbor má 23 členov a vedie ho Marta Svobodová a Milan Matucha, na gitare sprevádzal Roman Kobyljak a na klavíri Milan Matucha. Dirigovala Marta Svobodová.

Nasledovalo vystúpenie Speváckeho zboru Quirin z Revúcej, ktorý bol založený v októbri roku 2005. Zbor má v súčasnosti 20 členov a vedie ho Jaroslav Petr a Renáta Brezovská. Quirin má za sebou mnoho úspešných vystúpení tak doma, ako aj za hranicami Slovenska: vo Francúzku, v Maďarsku, v Českej republike. Medzi najväčšie úspechy za posledné tri roky patrí koncert s názvom „Quirin pre Revúcu“, vyše 20 minútový koncert v Evanjelickom chráme v Tisovci, vystúpenie na Horehronských slávnostiach v Brezne, vystúpenie v rámci benefičného koncertu Na pomoc Ukrajine s názvom Za mierové nebo nad hlavou, veľkonočný koncert v Evanjelickom kostole v Revúcej, vystúpenie v rámci Dní mesta Revúca a vystúpenie v rámci otváracieho programu Prepni na Revúcu, ktorý otváral projekt Revúca – mesto kultúry. V roku 2019 úspešne nahrali svoj prvý CD nosič a v decembri 2020 aj 2021 nahrali vianočné video koncerty. Spevácky zbor QUIRIN diriguje Jaroslav Petr.

Ďalším účinkujúcim bol Miešaný spevácky zbor Blaha Lujza z Rimavskej Soboty.

Od svojho založenia v roku 2007 spevácky zbor pravidelne vystupuje na kultúrnych podujatiach Csemadoku a Mestského kultúrneho strediska v Rimavskej Sobote i na rôznych spomienkových či cirkevných slávnostiach. Svoje mesto reprezentuje nielen na regionálnej úrovni ale aj za hranicami Slovenska. V uplynulých rokoch sa predstavil vo viacerých mestách Maďarska a mal úspešné vystúpenie na Medzinárodnom festivale speváckych zborov v Krakove. Na kvalifikačnej súťaži maďarských speváckych zborov na Slovensku v Galante spevácky zbor dvakrát získal strieborné a raz zlaté pásmo. Spevácky zbor Blaha Lujza od roku 2010 je hlavným organizátorom Stretnutia speváckych zborov na Gemeri. Pri príležitosti 10. výročia založenia mu bola udelená Cena mesta Rimavskej Soboty.

V programe sólo spievala Zuzana Múčiková, na klavíri sprevádzala Eva Čarnoká. Zbor diriguje Silárd Šóšik.

Posledným účinkujúcim bol náš vzácny hosť, Ženský spevácky zbor BELIUS z Očovej.

Predhistória speváckeho zboru siaha až do roku 1996, kedy vznikol cirkevný zbor pri rímskokatolíckom kostole v Očovej. V roku 2010 sa bývalé členky tohto zboru opäť spojili a pod novým umeleckým vedením Oľgy Bystrianskej vytvorili ženský spevácky zbor, ktorý dostal meno podľa slávneho rodáka z Očovej – Mateja Bela Funtíka. Ženský spevácky zbor Belius sa venuje koncertnej činnosti, spieva pri rôznych slávnostiach a pravidelne sa zúčastňuje súťaží doma i v zahraničí.

Medzi najväčšie úspechy zboru patria: zlaté pásmo na medzinárodnom festivale Festa Choralis a na Festivale Viliama Figuša Bystrého, strieborné pásmo a víťaz kategórie Praga Cantata, zlaté pásmo na celoštátnej postupovej súťaži Viva il Canto, 2x zlatý diplom Caco Mediterrania, zlaté pásmo Voce Magna. V júni tohto roku zbor premiéroval Turíčnu omšu-Messe de la pentecote od slovenského skladateľa a kňaza Mariána Gregora.

Spevácky zbor má za sebou vydanie dvoch CD nosičov: Kukurička strapatá a  T.A.N.G.O.

Dirigentkou a spoluzakladateľkou zboru je Oľga Bystrianska. Jej umelecký prejav vychádza hlavne z duchovného aspektu v kontexte so súčasným trendom v zborovom speve. Ako dirigentka má za sebou dlhoročné skúsenosti s prácou v zborových telesách. Inšpiráciou je pre ňu samotná hudba a jej pôsobenie na poslucháča. Dirigentka absolvovala hru na organe v triede Kamily Klugarovej na Janáčkovej akadémii muzických umení v Brne a dirigovanie zboru v triede profesora Štefana Sedlického na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

 

Chceme sa úprimne poďakovať:

účinkujúcim speváckym zborom, ľudovým výrobcom, ktorí prezentovali svoje výrobky na výstave „Vianočná nálada“; organizátorom a všetkým, ktorí sa podujatia zúčastnili.

Želáme príjemné prežitie adventu a vianočných sviatkov plných radosti, porozumenia, lásky, zdravia a pokoja.

Michal Stejskal, vedúci oddelenia kultúry a športu pri MsÚ v Tisovci

FOTOGALÉRIA


Vytvorené: 14. 12. 2022
Posledná aktualizácia: 14. 12. 2022 11:13
Autor: Správca Webu