Navigácia

Obsah

Bezpečne na ihrisku Stred

Typ: ostatné
V roku 2019 bol Občianskemu združeniu TisArt podporený projekt Nadácie COOP Jednota „Program podpory lokálnych komunít“ - Vráťme život ihrisku Stred, kde bola zrekonštruovaná hracia plocha na basketbal, doplnené dva basketbalové koše, novovybudované detské ihrisko Stred, pieskovisko a oddychová zóna pre dospelých a seniorov.

Pre dokončenie a skompletizovanie tohto športovo - relaxačného areálu, bolo potrebné doplniť dopadové plochy pod detské ihrisko, aby sa toto detské ihrisko stalo bezpečným miestom a zároveň pomohlo pri celkovej certifikácii a revízii ihriska, ktorá bola potrebná pre bezpečné prevádzkovanie ihriska.

Ak sa hovorí o bezpečnosti, tak tá je v tomto prípade prvoradá a na našom ihrisku chýbala. Ide o dopadové plochy, ktoré pod hracími prvkami chýbali a preto som tento projekt zapojil do grantového programu „Tu sa nám páči, tu chceme žiť“, ktorý vyhlasuje každoročne Nadačný fond Baumit. Z vyše stovky podaných projektov bolo úspešných 24 a medzi nimi aj náš „Bezpečne na ihrisku Stred“ a podporený sumou 500 €. Tieto peniaze boli použité výlučne na nákup materiálu t.j. certifikovaných gumových zatrávňovacích rohoží, ktoré vyhovujú predpisom a legislatíve - Zákon o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska č. 371/2019 Z. z. Tieto rohože tlmia prípadný náraz a v dopadovej ploche výrazne znižujú riziko vážnejších úrazov, čo bolo našim hlavným cieľom projektu. Aby sme splnili podmienky certifikácie a revízie detského ihriska Stred bolo nutné tieto dopadové plochy zriadiť v miestach, kde si to zákon vyžaduje. Na to nám však bolo treba viac finančných prostriedkov a tak som požiadal vedenie firmy Calmit spol. s.r.o. v zastúpení p. Ing. Petrom Vanišom o dofinancovanie potrebných gumových rohoží. Po rokovaniach nám firma Calmit prispela na tento projekt finančným darom vo výške 700 €. Mohli sme sa tak pustiť do montáže dopadových plôch, čomu však predchádzala najprv úprava terénu a následná montáž. V rámci dobrovoľníckej brigády sa v prvom rade podarilo to, aby sa detské ihrisko stalo bezpe

ným miestom pre vyžitie našich detí, ale aj to, že spĺňa všetky predpisy a zákonom predpísané legislatívne požiadavky. Verím, že tento projekt prispeje k bezpe

nosti našich detí, ktoré budú využívať detské ihrisko, zbližovaniu obyvateľov a k rozvoju komunitného života, bude slúžiť na stretávanie sa a relaxáciu obyvateľov nielen sídliska Stred, ale aj celého mesta Tisovec.

Veľké ĎAKUJEM patrí dobrovoľníkom, ktorí sa zúčastnili brigády: Ján Kubove, Milan Cibuliak st., Danka Lomenčíková, Milan Cibuliak ml., Michal Stejskal, Jaroslav Antal, Oleg Rosiar, Bibiana Szokeová, Lenka Bariová, Veronika Cibuliaková, Róbert Pivko, Martin Šlajfer, Roman Dovala, Pavol Bálint, Marcel Huľuk, Dušan Kriška, Anna Krišková, Matúš Cibuliak, Dávid Bari.

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadačného fondu Baumit a vďaka podpore firmy CALMIT spol. s.r.o., závod Tisovec.

 

Milan Cibuliak, člen rady Občianskeho združenia TisArt


Vytvorené: 25. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 25. 9. 2020 08:38
Autor: Správca Webu