Navigácia

Obsah

Životné prostredie

 

Analýza vody Stiahnuté: 19x | 21.03.2017

Informácia o správnom konaní zo dňa 17.10.2017 Stiahnuté: 8x | 17.10.2017

Informácia o správnom konaní zo dňa 25.09.2017 Stiahnuté: 19x | 26.09.2017

Informácia o správnom konaní zo dňa 6.10.2016 Stiahnuté: 18x | 06.10.2016

Informácia o správnom konaní-SOŠ Tisovec Stiahnuté: 15x | 10.03.2017

Jarné upratovanie Stiahnuté: 7x | 21.03.2017

jarný zber nebezpečných látok 2017 Stiahnuté: 19x | 12.05.2017

Opatrenie proti zaburineniu pozemkov Stiahnuté: 12x | 03.05.2017

Plán rozvoja verejných vodovodov Stiahnuté: 12x | 13.05.2015

Plán zberu SZ v obci Tisovec Stiahnuté: 7x | 29.12.2014

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA na roky 2016 - 2020 Stiahnuté: 11x | 02.02.2016

Rozhodnutie o výrube - rybník Stiahnuté: 14x | 05.03.2015

Rozhodnutie OÚRS - výrub pri Rybniku Stiahnuté: 10x | 10.03.2016

Rozhodnutie Výroba vápna - závod Tisovec Stiahnuté: 13x | 20.01.2015

Rozhodnutie-zmena povolenia pre prevádzku Výroba vápna-závod Tisovec Stiahnuté: 15x | 19.04.2017

Svetový deň vody Stiahnuté: 11x | 21.03.2017

System nakladania s odpadom v meste Tisovec pre rok 2017 Stiahnuté: 14x | 01.01.2017

U P O V E D O M E N I E o začatí prác na projekte „Revitalizácia Šťavice“ ktorý zahŕňa aj výrub stromov Stiahnuté: 12x | 14.03.2017

Upovedomenie o začatí konania - Haško Stiahnuté: 12x | 21.10.2014

Upovedomenie o začatí konania - Oravcová Stiahnuté: 20x | 21.10.2014

Stránka