Navigácia

Obsah

Životné prostredie

 

Analýza vody Stiahnuté: 41x | 21.03.2017

Informácia o správnom konaní zo dňa 17.10.2017 Stiahnuté: 50x | 17.10.2017

Informácia o správnom konaní zo dňa 25.09.2017 Stiahnuté: 47x | 26.09.2017

Informácia o správnom konaní zo dňa 6.10.2016 Stiahnuté: 40x | 06.10.2016

Informácia o správnom konaní-SOŠ Tisovec Stiahnuté: 34x | 10.03.2017

Jarné upratovanie Stiahnuté: 23x | 21.03.2017

jarný zber nebezpečných látok 2017 Stiahnuté: 33x | 12.05.2017

Opatrenie proti zaburineniu pozemkov Stiahnuté: 28x | 03.05.2017

Plán rozvoja verejných vodovodov Stiahnuté: 44x | 13.05.2015

Plán zberu SZ v obci Tisovec Stiahnuté: 31x | 29.12.2014

PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA na roky 2016 - 2020 Stiahnuté: 39x | 02.02.2016

Rozhodnutie o výrube - rybník Stiahnuté: 52x | 05.03.2015

Rozhodnutie OÚRS - výrub pri Rybniku Stiahnuté: 34x | 10.03.2016

Rozhodnutie Výroba vápna - závod Tisovec Stiahnuté: 28x | 20.01.2015

Rozhodnutie-zmena povolenia pre prevádzku Výroba vápna-závod Tisovec Stiahnuté: 32x | 19.04.2017

Správne konanie - Mrnka Stiahnuté: 29x | 30.10.2017

Správne konanie - Piecuch Stiahnuté: 32x | 30.10.2017

Správne konanie Šablatúrová Stiahnuté: 28x | 20.11.2017

Svetový deň vody Stiahnuté: 25x | 21.03.2017

System nakladania s odpadom v meste Tisovec pre rok 2017 Stiahnuté: 70x | 01.01.2017

Stránka