Navigácia

Obsah

Pripomienky a názory

Pravidlá prispievania na tisovec.com

Ak máte otázky, ktoré sa týkajú nášho mesta, mestskej samosprávy alebo neviete, ako a kde vybaviť konkrétnu záležitosť, prichádzame s jednoduchým riešením. Napíšte vašu otázku, do priloženého formulára, my sa pokúsime odpovedať vám v čo najkratšom čase.
Odpovede na vaše otázky budú uverejňované v poradí podľa dátumu prijatia otázky.
Dovoľujeme si vás však upozorniť, že odpovede nenahrádzajú rozhodnutia, alebo iné právne akty, ktoré sú vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy.

Rubrika „Vaše pripomienky a názory“ nie je zriadená na základe zákona 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Ide o službu nad rámcom zákona, ktorej cieľom je vychádzať v ústrety občanom a uľahčiť im prístup k niektorým odpovediam.

Prosíme vás o slušnú a taktnú formuláciu vašej otázky. Obsah stránky rešpektuje vzájomnú ústretovosť a toleranciu našich občanov. Provokácie, hanobenie a urážky budú ignorované. Príspevky s uvedeným obsahom nebudú publikované, alebo budú skrátené. Položením otázky autor automaticky udeľuje súhlas na zverejnenie svojho mena a priezviska. Mesto Tisovec si vyhradzuje právo neuverejňovať a neodpovedať na anonymné otázky.

Pravidlá prispievania:

 • V súlade s občianskou etikou, a predchádzajúcimi upozorneniami, si MsÚ Tisovec vyhradzuje právo neuverejňovať maily s vulgárnym obsahom, taktiež anonymné maily alebo maily, ktoré sa netýkajú problematiky mestskej samosprávy.
 • Táto rubrika nenahrádza chat. Otázky, ktoré sa budú opakovať, nemusia byť uverejnené na webovej stránke, ale autor bude mailom informovaný o existencii podobnej otázky.
 • Za anonymné príspevky sa považujú aj príspevky s neúplne uvedeným menom a priezviskom, e-mailovou adresou, príspevky s nesprávne uvedenou e-mailovou adresou, prípadne falošnou adresou.
 • Príspevky, ktoré budú obsahovať vulgárne poznámky, či urážky voči tretím osobám, môžu byť krátené alebo odstránené.
 • Prosíme zvážiť stanovenie vašej otázky. Otázky smerujúce k tretím stranám, alebo iným subjektom, musíme sprostredkovať a ich zodpovedanie si vyžaduje dlhšie časové obdobie.

V príspevkoch sa zakazuje:

 • rasizmus a propaganda násilia,
 • vyzývať na páchanie trestných činov,
 • skrytá reklama,
 • hrubé vyjadrovanie sa,
 • urážky voči iným používateľom alebo tretím osobám,
 • uvádzať texty, ktoré sú svojou podstatou v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

 

Ďakujeme za pochopenie


1. Dianiška

Vážení spoluobčania,

každý rok oslavujeme v Tisovci významné dni, ktoré sa týkajú nášho mesta. Mesto Tisovec má bohatú históriu, ako aj významných rodákov, ktorí sa  uplatnili nielen v rámci Slovenska, ale aj v zahraničí, kde zastávali významné miesta. Nám, ako terajšej generácie, by nám tiež malo záležať na tom, akú históriu vytvoríme, ako budú na nás ďalšie generácie spomínať. Máme krásnu prírodu a okolie, čo zaujalo mnohých, ktorí prišli do nášho mestečka či už na pár dní, alebo len tak našim mestom prechádzali. Mnohé mestá alebo dediny vedia takéto prostredie využiť aj na to, aby si zlepšili svoju zlú ekonomickú situáciu, a to hlavne pre obyvateľov, ktorí sú nazamestnaní.  Myslím si, že naozaj málo využívame naše prostredie a všetko, čo by sme mohli poskytnúť turistom, ktorí zavítajú do nášho mestečka a nemajú sa ani kde ubytovať a ani ich nemáme čím zaujať, aby sa cítili spokojne a využili naše prostredie na spríjemnenie dovolenkových dní. My obyvatelia staršej generácie si pamätáme na iniciatívu a pracovitosť našich občanov, keď sme si skrášľovali naše prostredie. Svojpomocne sme vybudovali dve materské škôlky, dom smútku, obchodný dom a iné aktivity, ktoré boli pre nás všetkých prospešné. V dnešnej dobe máme  zanedbané vedľajšie ulice, uličky, chodníky, zarastené záhrady burinou, následkom čoho, môže dôjsť k požiarom. Na ulici Malinovská celé dni škriekajú deti, nemám nič proti deťom, ale takéto deti patria do ústavu. Každé mesto sa pýši námestím, ktoré láka návštevníkov a turistov, ale to naše radšej obídu, aby sa nestretli s otravnými deťmi alebo nežiadúcimi občanmi. Je to na zamyslenie. V poslednom čase je viac a viac nezamestnaných ľudí v našom meste, mladší ľudia odchádzajú a tu ostávajú len starší občania a dôchodcovia. A títo ľudia, keďže už tu ostávajú a nič im neostáva by aspoň mali mať spokojný spánok a nie počúvať ohlas diskotéky podgurážených alebo zdrogovaných neplnoletých detí, ktoré nikto nekontroluje. Kde je polícia? Kde sú rodičia?  Na jednej strane kritizujeme mládež, ale čo mi robíme preto, aby tá naša mládež v našom meste mala optimálne podmienky pre rozvoj telesného a duševného rozvoja. Iné mestá sa snažia vybudovať cyklistické chodníky, parky pre rozvoj telesnej kondície detí a mládeže. Čo robí naše mesto? Zaspalo? Alebo si povie... načo? Čo ja alebo kto bude mať z toho prospech? Áno, každý čaká len osobný prospech. Deti, ktoré len navštevujú predškolskú dochádzku, nemajú ani priestor, kde by sa spokojne poprechádzali, nemajú ísť kde na prechádzky. Niekedy boli krásne trasy smerom na Krivú, Obadovo Očko a iné krásne trasy. Cesta popod Zlámance je buď prašná, alebo blatnivá a smerom do Rejkova prechádza veľa motorových vozidiel. Proste chýba v Tisovci priestor pre deti, prípadne cyklotrasa a takisto si myslím, že lyžiarsky vlek v Rejkovom by sa dal využiť aj v letnom období. Veľmi záleží na tom, že akú mládež si vychováme, to sa nám v budúcnosti vráti, teda našim ďalším generáciám. Pokúsme sa všetci, aby sme mali krásne mestečko a v ňom krásny a pokojný život. Je to pre blaho  nás všetkých, ktorí tu žijeme.  Váš občan mesta Tisovec  Dianiška


2. Tatiana Kováčová

Dobrý den, neviem kto má presne na starosti web.stránku mesta, lebo v minulosti nebol problém prečítať si program mests.zastup. a hneď pritom boli po dátume zasadnutia aj uznesenia podľa jednotlivých bodov. Myslím si, že  aj tu platí pravidlo, čím jednoduchšie, tým prehľadnejšie. Takto potrebujem,  ja neviem možno aj stopovacieho psa, aby ma doviedol k tomu čo chcem a potrebujem. Po starom to plne postačovalo, nebolo tam nič treba meniť a keď inovovať, tak smerom k ľuďom. S príspevkom p.Dianišku môžem len súhlasiť, viem o čom píše, vyrastala som v Tisovci, potom som bola 45 r. mimo Tisovca, tak to tiež viem porovnať. Ďakujem Kováčová T.


3. Michal Stejskal

Vážená pani Kováčová, nakoľko platnosť stránky mesta vypršala, rozhodli sme sa ju inovovať /aj pod tlakom verejnosti/. Samozrejme chápem, že bude chvíľu trvať, kým sa návštevník stránky zorientuje v štruktúre. V dnešnej dobe sú štátom stanovené pravidlá, ako musí stránka vyzerať a čo musí obsahovať. Verím, že sa čoskoro v novej webovej stránke zorientujete a budete spokojná s informovanosťou občanov nášho mesta.

Odkaz na Zastupiteľstvo MsZ: 

samosprava/mestske-zastupitelstvo-/zasadnutia-mestskeho-zastupitelstva/

S pozdravom

Michal Stejskal, administrátor www.tisovec.com


 

Kontaktný formulár slúži k zaslaniu Vašej pripomienky či žiadosti.
Kontaktná adresa*:    
     
     
 
Z dôvodu zamedzenia automatického vyplňovania formulárov spamermi a robotmi odpovedajte, prosím, na nasledujúcu kontrolnú otázku: Koľko je jedna plus jedna 

Poznámka:
1)*Postačuje vyplniť len jeden z uvedených kontaktov