Navigácia

Obsah

Hospodárenie mesta

Základom finančného hospodárenie mesta Tisovec je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka a výhľadovo na dva nasledujúce roky. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať na adrese mesto@tisovec.com.

Záverečný účet mesta

2014

Výročná správa a záverečný účet mesta 2014

vyrocna_sprava_a_zaverecny_ucet_2014.pdf Stiahnuté: 225x | 30.05.2017

2015

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2015 tabuľka

zaverecny ucet 2015 tabulka.pdf Stiahnuté: 240x | 30.05.2017

Záverečý účet mesta Tisovec za rok 2015 text

zaverecny ucet 2015 text.pdf Stiahnuté: 256x | 30.05.2017

2016

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2016 tabuľka

Záverečný účet 2016_1.pdf Stiahnuté: 248x | 18.01.2018

Záverečý účet mesta Tisovec za rok 2016 text

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2016_zverejnene.pdf Stiahnuté: 252x | 18.01.2018

2017

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2017

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2017_zverejnený.pdf Stiahnuté: 348x | 28.06.2018

2018

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018.pdf Stiahnuté: 247x | 11.06.2019

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018 tabulkova cast

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018 tabulkova cast.pdf Stiahnuté: 200x | 11.06.2019

2019

Záverečý účet mesta Tisovec za rok 2019

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2019.pdf Stiahnuté: 188x | 22.09.2020

2020

Stanovisko hlavnej kontrolorky mesta k záverečnému účtu mesta Tisovec za rok 2020

stanovisko hlavnej kontrolorky mesta.pdf Stiahnuté: 44x | 14.07.2022

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2020

Zaverecny ucet 2020.pdf Stiahnuté: 68x | 16.06.2022

2021

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2021

Zaverecny ucet 2021.pdf Stiahnuté: 90x | 28.07.2022

Stránka

  • 1