Navigácia

Obsah

Hospodárenie mesta

Základom finančného hospodárenie mesta Tisovec je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka a výhľadovo na dva nasledujúce roky. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať na adrese mesto@tisovec.com.

Záverečný účet mesta

2014

Výročná správa a záverečný účet mesta 2014

vyrocna_sprava_a_zaverecny_ucet_2014.pdf Stiahnuté: 264x | 30.05.2017

2015

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2015 tabuľka

zaverecny ucet 2015 tabulka.pdf Stiahnuté: 281x | 30.05.2017

Záverečý účet mesta Tisovec za rok 2015 text

zaverecny ucet 2015 text.pdf Stiahnuté: 314x | 30.05.2017

2016

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2016 tabuľka

Záverečný účet 2016_1.pdf Stiahnuté: 287x | 18.01.2018

Záverečý účet mesta Tisovec za rok 2016 text

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2016_zverejnene.pdf Stiahnuté: 290x | 18.01.2018

2017

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2017

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2017_zverejnený.pdf Stiahnuté: 394x | 28.06.2018

2018

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018.pdf Stiahnuté: 294x | 11.06.2019

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018 tabulkova cast

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018 tabulkova cast.pdf Stiahnuté: 246x | 11.06.2019

2019

Záverečý účet mesta Tisovec za rok 2019

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2019.pdf Stiahnuté: 250x | 22.09.2020

2020

Stanovisko hlavnej kontrolorky mesta k záverečnému účtu mesta Tisovec za rok 2020

stanovisko hlavnej kontrolorky mesta.pdf Stiahnuté: 94x | 14.07.2022

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2020

Zaverecny ucet 2020.pdf Stiahnuté: 111x | 16.06.2022

2021

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2021

Zaverecny ucet 2021.pdf Stiahnuté: 144x | 28.07.2022

2022

Stanovisko hlavnej kontrolorky mesta k záverečnému účtu mesta Tisovec za rok 2022

STANOVISKO - záverečný účet - 2022.pdf Stiahnuté: 46x | 13.06.2023

Záverečný účet Mesta Tisovec za rok 2022

Zaverecny ucet 2022.pdf Stiahnuté: 73x | 29.06.2023

2023

Záverečný ucet 2023 NÁVRH

Zaverecny ucet 2023.pdf Stiahnuté: 3x | 14.05.2024

Stránka

  • 1