Navigácia

Obsah

Hospodárenie mesta

Základom finančného hospodárenie mesta Tisovec je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka a výhľadovo na dva nasledujúce roky. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať na adrese mesto@tisovec.com.

Záverečný účet mesta

2017

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2017

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2017_zverejnený.pdf Stiahnuté: 173x | 28.06.2018

2016

Záverečý účet mesta Tisovec za rok 2016 text

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2016_zverejnene.pdf Stiahnuté: 96x | 18.01.2018

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2016 tabuľka

Záverečný účet 2016_1.pdf Stiahnuté: 123x | 18.01.2018

Konsolidovaná výročná správa pre rok 2016

Vyrocna sprava 2016.pdf Stiahnuté: 120x | 18.01.2018

2015

Záverečný účet mesta Tisovec za rok 2015 tabuľka

zaverecny ucet 2015 tabulka.pdf Stiahnuté: 99x | 30.05.2017

Záverečý účet mesta Tisovec za rok 2015 text

zaverecny ucet 2015 text.pdf Stiahnuté: 93x | 30.05.2017

2014

Výročná správa a záverečný účet mesta 2014

vyrocna_sprava_a_zaverecny_ucet_2014.pdf Stiahnuté: 95x | 30.05.2017

2018

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018.pdf Stiahnuté: 17x | 11.06.2019

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018 tabulkova cast

Zaverecny ucet mesta Tisovec 2018 tabulkova cast.pdf Stiahnuté: 13x | 11.06.2019

Stránka

  • 1