Navigácia

Obsah

Hospodárenie mesta

Základom finančného hospodárenie mesta Tisovec je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka a výhľadovo na dva nasledujúce roky. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať na adrese mesto@tisovec.com.

Výročné správy

2014

Výročná správa a záverečný účet mesta 2014

vyrocna_sprava_a_zaverecny_ucet_2014.pdf Stiahnuté: 120x | 30.05.2017

2015

Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2015

vyrocna_sprava_2015.pdf Stiahnuté: 169x | 30.05.2017

2016

Konsolidovaná výročná správa pre rok 2016

Vyrocna sprava 2016.pdf Stiahnuté: 171x | 14.08.2019

2017

Konsolidovana_vyrocna_sprava_2017

konsolidovana_vyrocna_sprava_2017.pdf Stiahnuté: 131x | 14.08.2019

2018

Konsolidovana_vyrocna_sprava_2018

Konsolidovana vyrocna sprava 2018.pdf Stiahnuté: 80x | 14.08.2019

Stránka

  • 1