Navigácia

Obsah

Hospodárenie mesta

Základom finančného hospodárenie mesta Tisovec je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka a výhľadovo na dva nasledujúce roky. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať na adrese mesto@tisovec.com.

Výročné správy

2014

Výročná správa a záverečný účet mesta 2014

vyrocna_sprava_a_zaverecny_ucet_2014.pdf Stiahnuté: 205x | 30.05.2017

2015

Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2015

vyrocna_sprava_2015.pdf Stiahnuté: 281x | 30.05.2017

2016

Konsolidovaná výročná správa pre rok 2016

Vyrocna sprava 2016.pdf Stiahnuté: 297x | 14.08.2019

2017

Konsolidovana_vyrocna_sprava_2017

konsolidovana_vyrocna_sprava_2017.pdf Stiahnuté: 268x | 14.08.2019

2018

Konsolidovana_vyrocna_sprava_2018

Konsolidovana vyrocna sprava 2018.pdf Stiahnuté: 201x | 14.08.2019

2019

Konsolidovaná výročná správa_2019

Vyrocna sprava 2019 final.pdf Stiahnuté: 187x | 20.10.2020

2020

Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2020

Tisovec - Konsolidovaná výročná správa so správou audítora 2020.pdf Stiahnuté: 102x | 06.12.2021

2021

Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2021

Konsolidovaná výročná správa 2021.pdf Stiahnuté: 29x | 23.11.2022

Monitorovacia správa

MONITOROVACIA SPRÁVA.pdf Stiahnuté: 31x | 23.11.2022

Stránka

  • 1