Navigácia

Obsah

Hospodárenie mesta

Základom finančného hospodárenie mesta Tisovec je rozpočet mesta, ktorý sa zostavuje na obdobie jedného kalendárneho roka a výhľadovo na dva nasledujúce roky. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať na adrese mesto@tisovec.com.

Rozpočet

2021

Návrh Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 - 2023

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 29. novembra 2020 je na úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle §9 ods. 2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnený: N á v r h Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 – 2023 Návrh Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2021 a výhľadovo na roky 2022 – 2023 je dostupný k nahliadnutiu na Oddelení finančnom a majetkovom. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať do 9. decembra 2020, a to: písomne na adresu: Mesto Tisovec Nám. Dr. V. Clementisa 1 980 61 Tisovec elektronicky: mesto@tisovec.com ústne: do zápisnice na mestskom úrade

Navrh rozpoctu mesta Tisovec na roky 2021 2022 2023.pdf Stiahnuté: 136x | 29.11.2020

2020

N á v r h Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 – 2022

Mestský úrad v Tisovci oznamuje, že dňom 9. marca 2020 je na úradnej tabuli a web stránke mesta www.tisovec.com v zmysle §9 ods. 2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejnený: N á v r h Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 – 2022 Návrh Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2020 a výhľadovo na roky 2021 – 2022 je dostupný k nahliadnutiu na Oddelení finančnom a majetkovom. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať a to: písomne na adresu: Mesto Tisovec Nám. Dr. V. Clementisa 1 980 61 Tisovec elektronicky: mesto@tisovec.com ústne: do zápisnice na mestskom úrade

Navrh rozpoctu na rok 2020 a vyhladovo na roky 2021 - 2022.pdf Stiahnuté: 144x | 29.11.2020

2019

Návrh rozpočtu mesta Tisovec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 - 2021

Mesto Tisovec v zmysle §9 ods. 2) zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje návrh Rozpočtu mesta Tisovec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021. Pred schválením je rozpočet mesta zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým, aby sa k nemu mohli obyvatelia mesta vyjadriť. Pripomienky k navrhovanému rozpočtu je možné podávať na adrese tibor.tokar@tisovec.com

Navrh rozpoctu na rok 2019 a vyhladovo na roky 2020 a 2021.pdf Stiahnuté: 163x | 12.03.2019

Rozpocet na rok 2019 a vyhladovo na roky 2020 a 2021

Mesto Tisovec zverejňuje schválený rozpočet mesta Tisovec na rok 2019 a výhľadovo na roky 2020 a 2021.

Rozpocet na rok 2019 a vyhladovo na roky 2020 a 2021.pdf Stiahnuté: 279x | 16.04.2019

2017

Rozpočet mesta Tisovec na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 - 2019

Rozpočet mesta Tisovec na rok 2017 a výhľadovo na roky 2018 - 2019.pdf Stiahnuté: 279x | 09.01.2018

2016

Príloha č.2- Tabuľková časť rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

priloha c2 tabulkova cast rozpoctu podla funkcnej a ekonomickej klasifikacie 2016.pdf Stiahnuté: 191x | 30.05.2017

Príloha č.1 - Tabuľková časť programového rozpočtu 2016, 2017, 2018

priloha c1 tabulkova cast programoveho rozpoctu 2016_2017_2018.pdf Stiahnuté: 184x | 30.05.2017

Programový rozpočet 2016, 2017, 2018 s komentárom

programovy_rozpocet_2016_2017_2018.pdf Stiahnuté: 205x | 30.05.2017

2015

Programový rozpočet 2015, 2016, 2017 s komentárom

programovy_rozpocet_2015_2016_2017 s komentarom.pdf Stiahnuté: 224x | 30.05.2017

Príloha č.1 - Tabuľková časť programového rozpočtu 2015, 2016, 2017

priloha_1_tabulkova_cast_programoveho_rozpoctu_2015_2016_2017.pdf Stiahnuté: 197x | 30.05.2017

Príloha č.2- Tabuľková časť rozpočtu podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie

priloha_2_tabulkova_cast_rozpoctu_podla_funkcnej_a_ekonomickej_klasifikacie.pdf Stiahnuté: 190x | 30.05.2017

2014

Plnenie rozpočtu za rok 2014

plnenie_rozpoctu_za_rok_2014.pdf Stiahnuté: 240x | 30.05.2017

2018

Rozpočet mesta Tisovec na rok 2018 a výhľadovo na roky 2019 - 2020

Rozpocet mesta Tisovec na roky 2018 2019 2020.pdf Stiahnuté: 362x | 15.03.2019

Stránka

  • 1