Navigácia

Obsah

Životné prostredie

 

Správne konanie - Mrnka Stiahnuté: 254x | 30.10.2017

Správne konanie - Piecuch Stiahnuté: 264x | 30.10.2017

Správne konanie Šablatúrová Stiahnuté: 238x | 20.11.2017

Svetový deň vody Stiahnuté: 243x | 21.03.2017

Systém nakladania s odpadom pre rok 2019 Stiahnuté: 919x | 01.01.2019

Systém nakladania s odpadom pre rok 2020 Stiahnuté: 225x | 09.01.2020

Systém nakladania s odpadom pre rok 2022 Stiahnuté: 91x | 01.02.2022

Systém nakladania s odpadom pre rok 2023 Stiahnuté: 25x | 19.01.2023

System nakladania s odpadom v meste Tisovec pre rok 2017 Stiahnuté: 1,113x | 01.01.2017

Triedenie kuchynského odpadu - leták Stiahnuté: 20x | 17.02.2023

U P O V E D O M E N I E o začatí prác na projekte „Revitalizácia Šťavice“ ktorý zahŕňa aj výrub stromov Stiahnuté: 325x | 14.03.2017

Upovedomenie o začatí konania - Haško Stiahnuté: 237x | 21.10.2014

Upovedomenie o začatí konania - Oravcová Stiahnuté: 255x | 21.10.2014

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k. ú. Tisovec Stiahnuté: 243x | 14.06.2016

Upovedomenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa v k.ú. Tisovec Stiahnuté: 279x | 21.11.2014

Upovedomenie o začatí konania-výrub drevín - rybník Stiahnuté: 262x | 27.01.2015

Upozornenie pre vlastníkov - invázne rastliny Stiahnuté: 42x | 14.11.2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 Stiahnuté: 203x | 19.02.2019

Usmernenie – africký mor ošípaných Stiahnuté: 171x | 13.10.2020

Využitie biologického odpadu na záhrade Stiahnuté: 69x | 19.05.2021

Stránka